Finanční dar

Finanční pomoc je pro nás nezbytná, podpořit nás můžete několika způsoby:

Jednorázově - ve formě finančního daru zaslaného na náš bankovní účet, obdržíte darovací smlouvu a potvrzení k odečtu daně

Pravidelně - prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, částka nemusí být veliká, i 100,- Kč měsíčně je nám velkou pomocí

Příspěvek do veřejné sbírky - zasláním daru na transparentní účet, váš dar bude anonymní, na našich stránkách můžete sledovat, že příspěvek dorazil.

Více se o konkrétních možnostech finanční podpory dozvíte níže.

Zaslání na běžný účet

Při složení finanční hotovosti na náš účet Vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Můžete pak uplatnit odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. 

číslo bankovního účtu: 241046261/0300


Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail). Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 224 826 860, 724 400 820, případně využijte náš kontaktní formulář.


Trvalý příkaz

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro nás velmi potřebná. Velmi si každého daru vážíme.

Naši příznivci a některé klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli, nám pravidelně věnují finanční hotovost pomocí trvalého příkazu. 

Byli bychom rádi, aby se jejich řady dále rozrůstaly a naše organizace se mohla dále rozvíjet a pomáhat dalším rodinám, které nás potřebují.


číslo našeho bankovního účtu: 241046261/0300

Na začátku dalšího roku vám na požádání vystavíme daňový doklad. Bližší informace na tel. č. 224 826 860, mob. 724 400 820.

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, email). Veřejná sbírka a transparentní účet

Jedním z nejsnažších způsobů, jak nás podpořit, je přispět ve veřejné sbírce. EDA proto zřídil pod číslem S-MHMP/526883/2011 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Veřejná sbírka určena především dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Své příspěvky můžete zasílat 

na číslo účtu 2500141992/2010.

Tento účet u FIO banky je transparentní, a tak se můžete osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.

Aktuální stav na tomto transparentním účtu zjistíte zde. 

eda - linka a chat

CHATUJTE A VOLEJTE TEĎ