Podpora krajů, měst a ministerstev

Podpora ze strany státních institucí, ministerstev, krajů a měst tvoří významnou položku v pokrytí našich nákladů. Díky těmto darům, dotacím a podpoře můžeme poskytovat služby rané péče, vzdělávat poradkyně a specialisty na rozvoj dětí i hradit náklady na provoz naší organizace.


Ministerstva

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Žádost: 2 334 749 Kč
Dotace: 2 294 000 
dotace: 98 %

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Žádost:   2 251 900 Kč
Dotace: 142 000 Kč 
dotace:  95 %

ÚSTECKÝ KRAJ

Žádost: 1 252 300 Kč
Dotace: 1 190 900 Kč
dotace: 95 %

PARDUBICKÝ KRAJ

Dotace: 34 000 Kč

PARDUBICKÝ KRAJ 

Dotace na zajištění služeb sociální prevence na období 2016 - 2018 v rámci projektu: 
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Kapacita klientů: 15

Dotace celkem:   1 821 750  Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

dotace na provozování sociální služby Linka EDA: 809 516 Kč Podpora ze strany měst a městských částí


Kraje

Hlavní město Praha - 470 000 Kč
Středočeský kraj - 288 000 Kč
Ústecký kraj - 51 000 Kč

Města a obce

Městské části


Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.