O pravidelném dárcovství

Přečtěte si rozhovor s Petrou Mžourkovou, ředitelkou EDY o pravidelném dárcovství.
Rozhovor vyšel v dubrnovém čísle elektronického zpravodaje od EDY, s názvem EDŮV SVĚT. Chcete zpravodaj odebírat? Stačí požádat o jeho odběr zde.


Petra Mžourková,

ředitelka EDA cz, z. ú.

Pravidelná podpora přináší jistotu

Poskytování sociálních služeb neziskovou organizací je závislé především na státních a krajských dotacích. EDA v rámci těchto dotací získá přibližně 65 % financí a zbytek si musí obstarat z jiných zdrojů. Jednou z možností dofinancování je trvalé dárcovství, o kterém si budeme povídat s ředitelkou EDY Petrou Mžourkovou.

Paní ředitelko, je pro vás zajímavé téma pravidelného dárcovství? Má taková forma podpory pro vaši organizaci význam? Není lepší, když dárce přispěje jednorázově, ale vyšší částkou?

Ze všeho nejdřív musím říci, že jsem ráda za jakoukoliv podporu, ať už je finanční nebo třeba ve formě dobrovolnictví, a také ať je pravidelná nebo jednorázová. Pravidelný dar pro nás nicméně znamená jistotu v tom, že víme, jaký měsíční příspěvek můžeme od vás, pravidelných dárců, očekávat. Konzultace našich poradkyň tak například neohrozí zdržení při schvalování dotací. Navíc finanční rezerva, vzniklá z pravidelných příspěvků, umožňuje rychle vyřešit různé krizové situace, třeba nutnou opravu vozu, kterým jezdí poradkyně každý den za rodinami domů.

Pravidelné dárcovství se někdy označuje jako dárcovství dlouhodobé. Není to přece jen příliš velký závazek, rozhodnout se někomu přispívat pravidelně? Co když se dárce ocitne v situaci, kdy si to nemůže dovolit?

Pravidelný příspěvek nemusí být nijak vysoký. Jen si to představte, když  nám 50 lidí poskytne měsíčně dar v hodnotě pěti kopečků zmrzliny, tak to pro nás znamená úžasných 60 000 korun ročně. Částku, kterou chcete pravidelně přispívat, si volíte sami a její výši můžete kdykoliv změnit, případně po čase trvalý příkaz zrušit. Záleží na vašem rodinném rozpočtu.

Je složité stát se pravidelným dárcem EDY?

Je to velmi jednoduché -  zvolíte si částku, kterou byste chtěli EDOVI přispívat, a na svém účtu zadáte trvalý příkaz ve prospěch naší organizace. Vám nastavení zabere méně než pět minut  a my v EDOVI víme, že s touto částkou můžeme počítat dlouhodobě. A to je pro nás velká pomoc!  

Napadnou vás tři důvody, proč dlouhodobě podporovat právě EDU? 

Za prvé jsme nezisková organizace, která pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. Naše financování je transparentní, což potvrzuje značka SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace, jejíž jsme držitelem. A v neposlední řadě je pro nás váš pravidelný příspěvek důkazem důvěry v naše poslání.  


Rozhovor sepsala Jana Ježková, koordinátorka osvěty
Chcete se na cokoli zeptat? Napište nám na info@eda.cz.Staňte se součástí EDOVY rodiny a pomáhejte pravidelně.

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro nás velmi potřebná. Velmi si každého daru vážíme.


Trvalý příkaz

Naši příznivci a některé klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli, nám pravidelně věnují finanční hotovost pomocí trvalého příkazu. 

Byli bychom rádi, aby se jejich řady dále rozrůstaly a naše organizace se mohla dále rozvíjet a pomáhat dalším rodinám, které nás potřebují.

Nové číslo bankovního účtu pro ranou péči: 5481081309/0800

Číslo bankovního účtu pro podporu SPC EDA: 2100725104/2010


Další informace pro dárce

Potvrzení o daru: Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, email), pište na darci@eda.cz.


Jste naši pravidelní dárci? Používejte prosím nové číslo účtu: Chtěli bychom vás poprosit, abyste si u trvalého příkazu zadali nové číslo účtu. Nové číslo účtu na podporu rané péče od EDY je vedeno u České spořitelny: 5481081309/0800

Dosavadní číslo účtu u ČSOB bude ještě nějakou dobu fungovat. 


EDU můžete podpořit také finanční podporou do veřejné sbírky. Veškeré informace najdete zde.


Vaše podpora směřuje prostřednictvím naší činnosti přímo do rodin. Co váš dar znamená:


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.

 Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností.


Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností. 

Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.


Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.

Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.


Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.