Přes Skype i po telefonu. EDA v době koronaviru pomáhá rodinám dětí s postižením s péčí, penězi, úřady i špatnou náladou

Přes Skype i po telefonu. EDA v době koronaviru pomáhá rodinám dětí s postižením s péčí, penězi, úřady i špatnou náladou

1.4.2020

Pandemie koronaviru dopadá těžce na rodiny, které se starají o děti s postižením. Běžně žijí v kolotoči lékařských vyšetření, kontrol, terapií a hospitalizací, a proto mívají málo energie na běžný život. Současná situace tak pro ně znamená další velkou zátěž, kterou musí zvládnout. Naštěstí ani tentokrát na to nejsou samy. Poradkyně rané péče EDA jsou pro ně k dispozici i na dálku.

Již třetí týden poradkyně rané péče EDA klientské rodiny nemohou navštěvovat v domácnostech. „Své“ rodiny ale aktivně oslovují, zjišťují jejich momentální potřeby, sdílejí jejich obavy a pomáhají jim řešit vše, co je na dálku možné. A není toho málo. 

Raná péče EDA má hodně klientů, jejichž děti mají kromě postižení zraku i obtíže ve vývoji pohybu. Rodina nevidomé roční holčičky potřebuje s dcerou pravidelně cvičit – dítě, které nevidí, neví, za čím by mělo lézt, často se i bojí vydat do prostoru. Při nemožnosti navštěvovat kvůli koronaviru pravidelné cvičení mají rodiče obavu, aby holčička nezaostávala. Poradkyně rané péče jim zprostředkovala dálkovou konzultaci s fyzioterapeutkou EDY, které rodina poslala natočené pohybové projevy dítěte. „Dálková konzultace s paní Lucií proběhla už dvakrát a cítíme se mnohem klidněji, když víme, co můžeme pro dceru nadále dělat, i když s ní jsem nucena teď být stále doma,“ svěřuje se maminka.

Další klienti EDY mají v současné době kromě péče o dvě slabozraké holčičky i vážné finanční starosti, protože maminka – samostatně podnikající nevidomá masérka - ztratila kvůli uzavření své praxe velkou část příjmů. Poradkyně rané péče nyní pomáhá rodině požádat o mimořádnou finanční pomoc od Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, který právě pro takové situace otevřel speciální grant Covid – 19. „Nikdy jsme si nemysleli, že budeme muset cokoli žádat od nadací, ale také nás nenapadlo, jaká situace může nastat. Jsme vděční Světlušce za nabídku i naší poradkyni z EDY, že nám o ní tak rychle řekla.“

Po vyhlášení nouzového stavu hodně maminek prožívalo s napětím, že mají termín k vyřizování nejrůznějších sociálních dávek na úřadech práce a bojí se tam jít kvůli velké koncentraci lidí. Zároveň vyjadřovaly obavu, aby kvůli tomu třeba nepřišly o peníze. Poradkyně rané péče však v rámci své práce pozorně sledují všechny změny v této oblasti a mohly takové rodiny uklidnit: „Paní T. má celý den spoustu práce kolem Káji, s kterým cvičí Vojtovou metodou, krmí ho sondou do žaludku a ještě se snaží stimulovat jeho zrak. Nemá čas brouzdat po internetu a nezachytila, že od 26.3. není díky rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí nutné tyhle záležitosti vyřizovat osobně. Po mém sdělení si úplně slyšitelně oddechla,“ vypráví Klára, poradkyně rané péče EDA.

Mnoho rodin předškolních dětí s postižením je zaskočeno situací ve školství – potřebují pomoci se vyznat v tom, jak to teď bude vypadat se zápisem do speciálních školek i škol, jak dokládat materiály nutné pro odklad školní docházky, co dělat, když se ruší dlouho plánované termíny psychologických vyšetření„Když si představím, jak dlouho jsme na ten termín u psycholožky, která je schopná vyšetřit našeho Daníka, čekali, je mi do pláče…“, vyslechla si v telefonu poradkyně Martina. Pocit, že je tu po celou dobu někdo, kdo s nimi o všem promluví a provede je nezvyklou situací, rodičům velmi pomáhá situaci zvládnout.

Potřeba rodiny nemusí být v daném okamžiku úplně konkrétní, ale přesto je pro ni komunikace s poradkyní důležitá - jak uvádí poradkyně rané péče EDA Aneta: „Dnes jsem zažila velmi krásný dlouhý telefonát s jednou rodinou. Maminka se mi svěřila, jak je velmi ráda, že se na nás může obracet, jak prospěšné pro ni jsou informace, které od nás mailem dostává, a jak je vděčná za psychickou podporu po telefonu právě v těchto časech.“

EDA nabízí také služby anonymní bezplatné Linky EDA. Na telefon 800 40 50 60, email linka@eda.cz nebo chat www.eda.cz se teď mohou obracet všichni lidé, na které v jakékoli míře dopadá současná situace a potřebují o tom s někým mluvit. Například rodina, v které již před vypuknutím nouzového stavu probíhalo obtížné rozvodové řízení a kde nynější situace ztěžuje rodičům se o všem domlouvat za přítomnosti dvou dětí, které musí být doma po uzavření stacionáře a školy.

Kromě toho bezplatná Linka EDA nabízí služby také všem těm, kteří bojují proti koronaviru v první linii - včetně zdravotníků, policistů, hasičů, ale i například prodavaček nebo pracovníků pošty. Konzultanti jsou na Lince k dispozici každý všední den mezi 9. a 15. hodinou. 

Více informací najdete v letáku ke stažení zde:

Ke stažení