Akce EDY

Akce EDY

19.9.2023

II. MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SETKÁNÍ
REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S POSTIŽENÍM


Rádi bychom vás již nyní pozvali na druhé mezinárodní odborné setkání na téma: Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením.
Cílem této akce je na jednom místě propojit odborníky z jednotlivých krajů, zástupce firem i rodiče dětí s postižením, aby si mezi sebou mohli sdílet své zkušenosti s rehabilitačními pomůckami a rodiče měli možnost si vyzkoušet, která z nabízených pomůcek bude nejvíce jejich dítěti vyhovovat.
Termín 19. 9. 2023 9—17h
Místo: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11


Setkání je určeno pro odborníky z oborů fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitace, pracovníky z organizací poskytujících služby rané péče, sociální služby, pedagogické pracovníky ze speciálně pedagogických center a ze speciálních škol, pedagogy a studenty VŠ a VOŠ (sociální práce, speciální pedagogika), zástupce nadací a nadačních fondů, zástupce pojišťoven, revizní lékaře, pracovníky sociálních odborů, rodiny dětí s postižením a všechny ostatní.
Mám zájem o akci.


Průběh minulé akce v roce 2021:
https://lnkd.in/dUaM_7XB

Sledujte nás, během pár týdnů vytvoříme událost s veškerými informacemi týkající se této akce.

Těšíme se na vás.