Podpora krajů, měst a ministerstev v roce 2022:

Podpora ze strany státních institucí, ministerstev, krajů a měst tvoří významnou položku v pokrytí našich nákladů. Díky těmto darům, dotacím a podpoře můžeme poskytovat služby rané péče, vzdělávat poradkyně a specialisty na rozvoj dětí i hradit náklady na provoz naší organizace.


Ministerstvo práce a sociálních věcí 

  • Dotace na poskytování sociální služby Linka EDA: 210 574 Kč

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

  • Dotace na program: Od pediatra do rané péče - Informování lékařů prvního kontaktu o možnostech podpory dětí s postižením: 63 700 Kč


Kraje: podpora sociální služby rané péče


Hlavní město Praha

  • Dotace v Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021:  850 000 Kč

 

Středočeský kraj

  • Dotace na poskytování sociální služby: 796 500 Kč

Pardubický kraj

  • Dotace na zajištění sociálních služeb na území Pardubického kraje v roce 2022: 208 400 Kč
  • Dotace na obnovu zázemí půjčovny pomůcek v rané péči EDA: 32 000 Kč

Ústecký kraj

  • Dotace za účelem realizace sociální služby v rámci programu: Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 - malý dotační program: 27 330 Kč
  • Dotace v rámci programu: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021: 462 700 Kč


Města, obce a městské části: podpora sociální služby rané péče


Děkujeme městům, obcím a městským částem za podporu v roce 2022:

Beroun 10 000 Kč

Brandýs nad Labem 10 000 Kč

Čelákovice 12 500 Kč

Duchcov 2 000 Kč

Králův Dvůr 20 000 Kč

Kryry 12 000 Kč

Milovice 10 500 Kč

Pardubice 13 000 Kč

Praha 4 5 000 Kč

Praha 6 51 000 Kč

Praha 7 8 000 Kč

Praha 17 6 000 Kč

Praha 19 10 000 Kč

Příbram 10 000 Kč


Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA v roce 2021/2022

Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Kraje: podpora sociální služby SPC


Středočeský kraj

  • Dotace na poskytování sociální služby: 1 064 700 Kč