Raná péče

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, § 54.

Poslání rané péče

Poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.  holčička s lupou

Věnujeme se rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku, od narození do 7 let.

holčička s poradkyní rané péče

Poskytujeme terénní služby přímo v rodinách, v jejich přirozeném prostředí. 

stimulace zraku u dětí

Provádíme posouzení zrakových funkcí a navrhujeme zrakovou stimulaci.

stimulace zraku u dětí

Rozvíjíme dovednosti dětí zábavnou formou pomocí hry.


PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Pomáháme přímo v rodinách

Naše poradkyně rané péče působí přímo v rodinách, poradí s rozvojem dovedností dítěte, ale také s praktickými věcmi, pomůžou rodině zorientovat se v těžké životní situaci po narození dítěte se zdravotním znevýhodněním.


Pro koho tu jsme?


Ranou péči od EDY mohou využít rodiče či pečující o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, s bydlištěm na území

 • Hlavního města Prahy
 • Středočeského kraje
 • Ústeckého kraje (kromě okresů Děčín, Rumburk a Varnsdorf) 
 • Pardubického kraje
Služby rané péče jsou ZDARMA a není potřeba žádné potvrzení od lékaře.

Cíle rané péče


 • Rodina je o službách včas informována.
 • Rodina získá veškeré dostupné informace: o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem; o svých právech a nárocích (dávky sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek); o návazných službách (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra); o kontaktech na odborníky.
 • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
 • Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
 • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
 • Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.


S kým spolupracujeme?

 • s dětskými i odbornými lékaři
 • se speciálně pedagogickými centry a dalšími školskými zařízeními
 • s dalšími poskytovateli sociálních služeb (odlehčovací služby, stacionáře, respitní péče, sociálně aktivizační služby apod.)