Raná péče

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, § 54.

Poslání rané péče


Poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.  

Věnujeme se rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku, tedy od narození do 7 let.

Věnujeme se rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku, tedy od narození do 7 let.

Provádíme posouzení zrakových funkcí a navrhujeme zrakovou stimulaci.

Provádíme posouzení zrakových funkcí a navrhujeme zrakovou stimulaci.

Poskytujeme terénní služby přímo v rodinách, v jejich přirozeném prostředí.

Poskytujeme terénní služby přímo v rodinách, v jejich přirozeném prostředí.

Pomáháme rozvíjet dovednosti dětí se zrakovými a kombinovanými vadami.

Pomáháme rozvíjet dovednosti dětí pomocí hry.


Komu jsou služby rané péče určeny?

Ranou péči od EDY mohou využít rodiče nebo jiné osoby pečující o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let, s bydlištěm na území: 

  • Hlavního města Prahy
  • Středočeského kraje
  • Ústeckého kraje (kromě okresů Děčín, Rumburk a Varnsdorf) 
  • Pardubického kraje

Služby rané péče jsou bezplatné a není potřeba žádné potvrzení od lékaře.


Cíle rané péče

  • Rodina je o službách včas informována.
  • Rodina získá veškeré dostupné informace: o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen; o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek); o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.); o kontaktech na odborníky.
  • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
  • Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
  • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
  • Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.