Individuální dárcovství

Žádná pomoc není malá. Vážíme si jakékoli pomoci, jakékoli finanční částky, kterou nás podpoříte, ať už jednorázově, nebo trvalým příkazem. V neposlední řadě děkujeme za věcné dary nejen do naší půjčovny hraček a speciálních pomůcek.Seznamte se s naší dárkyní Klárou

Paní Klára nemá nejjednodušší život. Stará se o dceru se vzácným genetickým onemocněním a sama se dlouhodobě potýkala s oční vadou. A možná i právě tyto životní zkušenosti ji přiměly více pomáhat druhým lidem. Paní Klára se už před lety stala pravidelnou dárkyní EDY a peníze na pomoc nejmenším dětem s postižením zraku každý měsíc odkládá do takzvané EDNIČKY - pokladničky na dary EDOVI.

Dobrovolnictví

Dobrovolníci nám pomáhají nejen svou účastí na našich akcích, ale také svou expertní činností.

Kdo se může stát dobrovolníkem?/Rád bych se stal dobrovolníkem. Co mám pro to udělat?

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv kdo má zájem nám pomoci. Stačí kontaktovat naši kolegyni Petru Fibírovou (petra.fibirova@eda.cz) nebo zavolat přímo do EDY a domluvit se na možností spolupráce.