Měníme život rodinám dětí s postižením zraku

Nenecháme nikoho bez pomoci.

Jezdíme domů do rodin, kde vyrůstá dítě s postižením zraku či kombinovaným postižením. Na počátku našeho snažení stála touha změnit zaběhlou praxi odkládání dítěte s postižením do ústavu. Vždy pro nás byla zásadní podpora pro celou rodinu, kde dítě s postižením zraku nebo kombinovaným postižením vyrůstá. Dnes poskytujeme sociální službu rané péče, odborné poradenství v oblasti rozvoje zrakového vnímání a psychickou oporu 300 rodinám ročně ve 4 krajích České republiky. Věříme, že dítě s postižením zraku si zaslouží stejnou šanci na šťastný a naplněný život jako každé jiné dítě. Připojte se k nám a pomozte nám měnit životy rodin dětí s postižením zraku!


Proč podpořit zrovna EDU

Začít včas. Čas, tedy to, kdy se začne pracovat s dítětem s postižením, je klíčový pro celý jeho budoucí život. 

Bohužel i v dnešní době se stává, že čekací doba na ranou péči je tři až deset měsíců.

Pojďme to společně změnit. Pošlete poradkyni domů do rodin, které potřebují pomoc.


Vaše podpora směřuje prostřednictvím naší činnosti přímo do rodin. Co Váš dar znamená?


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.


Za dar ve výši 150 Kč může naše poradkyně rané péče jet na pravidelnou návštěvu klientské rodiny.

 Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností.


Za 300 Kč bude moci pořídit hračky nebo rozvojové pomůcky, které dětem pomohou s procvičováním jejich dovedností. 

Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.


Za dar ve výši 500 Kč bude moci naše poradkyně rané péče provést v rodině odbornou konzultaci.

Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.


Za dar ve výši 1000 Kč budeme moci rodině poskytnout odbornou psychologickou pomoc.


Jak EDU podpořit

Služby EDY pro rodiny dětí, kterým pomáháme v této složité životní situaci, můžete podpořit více způsoby. Co si myslí naši klienti Tatínek dítěte,

Tatínek dítěte,

z dokumentu o rané péči EDA

".. u doktora se dozvíte že máte dvakrát kapat kapku do oka, do levého a do pravého, ale u rané péče jsme zjistili, jak k dítěti přistupovat lidsky a proč."

citace je z dokumentu o rané péči EDA


Alena K.,

Alena K.,

bývalá klientka rané péče neziskové organizace EDA

"Naše spolupráce s ranou péčí EDA nám pomohla včas řešit mnohé problémy, které nás jako rodinu s malým postiženým děckem zaskočily. Dala nám pocit, že se dá vše zvládnout, pomohla nám získat sebevědomí, že i tak se dá žít hezký život. V mnoha ohledech jiný, ale hezký. Pomohla nám, aby těch oblastí, ve kterých je náš život odlišný, bylo co nejméně. Mám pocit, že díky EDOVI jsme nic nezanedbali, že to prostě nešlo udělat o moc lépe :) A to k životu potřebuji."


Ráchel Skleničková

Ráchel Skleničková

bývalá klientka, úspěšná umělkyně

Ráchel je od narození je nevidomá, ale přesto se stala úspěšnou umělkyní, která okouzluje svět svou hrou na klavír i svým zpěvem. Ke spolupráci si ji přizvali například Miro Žbirka nebo Tomáš Klus. A my v EDOVI máme radost, že k nám před časem přišla na návštěvu. Mluvila s ní naše kolegyně Helena Janoušová. 

Foto: Monika Váňová


Řídíme se etickým kodexem pro fundraisery.

Ke stažení


Další informace pro dárce

Daňové zvýhodnění dárců: při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace vám můžeme podat na telefonním čísle: 224 826 860, 724 400 820. Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (u fyzických osob: jméno + adresa, u právnických osob: název firmy/IČ + adresa, e-mail). EDA cz, z. ú., je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši.

Přečtěte si více o podmínkách daru a darovací smlouvy.