Kde se můžeme potkat

Organizujeme pravidelná setkání s rodiči, sami pořádáme akce, ale také se mnoha akcí účastníme. Rádi vás na některé z nich uvítáme. Přehled o tom, jaké akce aktuálně připravujeme, najdete v sekci Co je u nás nového.

EDA pomáhá zprostředkovat zkušenosti mezi klientskými rodinami. Rodiny, které pečují o dítě s postižením, se mohou snadno ocitnout ve společenské izolaci. Důležitou součástí spolupráce s EDOU je možnost vybrat si z nabídky aktivit, při kterých se jednotlivé klientské rodiny mohou poznat a vzájemně se inspirovat. EDA poskytuje klientským rodinám prostor pro vzájemné sdílení, poskytuje možnost vyměnit si zkušenosti, společně si odpočinout, ale i vyzkoušet si začlenění dítěte mezi ostatními dětmi ve skupině.


Jaké akce EDA pořádá pro klientské rodiny:


Týdenní pobytový kurz 

Co u pobytovém kurzu píše jedna z účastnic?

„Před pár dny jsme se vrátili z pobytu s ranou péčí EDA. Hlavu mám plnou plánů a nápadů; mám pocit, že se mi tam ani nemůžou vejít. A tak mezi praním špinavého prádla a běžnými denními povinnostmi usedám každou volnou chvilku k počítači a píšu emaily na všechny strany a čtu odpovědi, které mi na oplátku ze všech stran přicházejí.

Setkávání rodičů

Cílem je poskytnout klientským rodinám prostor pro vzájemné sdílení – popovídat si o společných tématech, vyměnit si vzájemně zkušenosti např. s lázněmi, pomůckami, výchovou dětí. Společně si odpočinout od všedních starostí a mít možnost vyzkoušet si začlenit své dítě mezi ostatní děti ve skupince.

Setkání probíhá 1 x za měsíc ( mimo prázdnin) a zpravidla bývá tématicky zaměřeno – cvičení a relaxace, výroba zrakově stimulačních pomůcek, setkání se zajímavým hostem, muzikoterapie.

Zahradní slavnost

Pravidelně pořádáme v červnu Zahradní slavnost, jde o setkání rodičů, dětí a přátel EDY v prostoru naší organizace na adrese Filipova 2013/1 na Praze 4. Poradkyně nachystají pro děti řadu herních stanovišť s různou tematikou. 

K dispozici bývají i četné atrakce, například skákací hrad, mamapoint, šlapací autíčka, trampolína. Rodiče mají prostor a čas si v klidu popovídat, zkonzultovat s poradkyněmi drobné problémy a v neposlední řadě si chvíli posedět a odpočinout u kávy či čaje a vzájemně si vyměnit zkušenosti.