Vydáváme, publikujeme

V našem týmu pracují odborníci z oblasti rané péče, stimulace zraku, rozvoje dovedností dětí se speciálními potřebami. O zkušenosti a vědomosti se rádi dělíme. Zprostředkováváme také zkušenosti rodičů i odborníků.

Vydáváme objemnější publikace i stručné brožury. O naší činnosti z let minulých se můžete dočíst ve výročních zprávách.

O brýlích, okluzorech, čočkách, očním vyšetření a CVI

Naše specialistky na stimulaci zraku a péči o děti se zrakovým postižením pro vás připravily pět brožurek, ve kterých se dozvíte mnoho užitečných informací a odpovědí na nejčastější otázky, které si rodiče kladou, pokud lékař předepíše dítěti brýle, okluzor nebo kontaktní čočky. Další brožury vám pomohou připravit se na oční vyšetření nebo lépe zvládnout nesnáze, které doprovázejí centrální postižení zraku (CVI) u dětí předškolního věku.

Zde najdete brožury ke stažení.

Kniha Rosteme hrou, Vývoj a podpora dětí se zrakovým postižením

Kniha podává informace z výzkumů o hře dětí se zrakovým postižením a poskytuje postřehy k tomu, jak hru těchto dětí podpořit. Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky, které dlouhodobě pracují s dětmi se zrakovým postižením. EDA publikaci přeložil do českého jazyka, opatřil fotografiemi z českého prostředí a s podporou nizozemské nadace Visio International knihu vydal. 

Zde si přečtěte více informací ke knize.

Knihu můžete zakoupit v našem e-shopu. Pracovní sešity

Na knihu „Rosteme hrou“ přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 2015 – „Škála vývoje hry“, která nám pomůže přesně zařadit současný stav vývoje hry dítěte, a „Pracovní sešit ke knize Rosteme hrou“, který je nástrojem k tvorbě plánu podpory vývoje hry.

Zde si přečtěte více informací ke knize, na kterou pracovní sešity navazují.

Sešity "Škála vývoje hry" a "Pracovní sešit ke kize Rosteme hrou" zakoupíte v našem e-shopu .

Zpravodaj EDA cz, z. ú.

V současné době je vydávání Zpravodaje pozastaveno. I nadále však můžete v archivních číslech čerpat ze zkušeností poradkyň Rané péče EDA i klientských rodin, které do Zpravodaje přispívaly v minulosti. Na vytvoření nové platformy pro sdílení zkušeností usilovně pracujeme.

Zpravodaj byl vydáván pravidelně 4x ročně. Byl určen především klientským rodinám a vznikal v úzké spolupráci s nimi. Mohli jste v něm najít informace o probíhajících akcích, zkušenosti z jiných rodin a také tipy na hračky a rozvojové pomůcky. 

Vycházel každé čtvrtletí, elektronicky. 

Časopis (K)Oukej

Vydávání časopisu (K)OUKEJ muselo být z ekonomických důvodů dočasně pozastaveno. Všechna čísla, která od roku 2016 vyšla, můžete zakoupit na našem e-shopu.

Časopis je zejména určen čtenářům z řad klientů rané péče, SPC, školských zařízení, rodičům dětí s postižením v raném i školním věku a odborníkům zajímajícím se o problematiku rané péče, podpory rodiny dětí s postižením, krizové intervence, speciální pedagogiky, sociální práce a vzdělávání (pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, pediatrům a dalším zdravotnickým pracovníkům).

Zde si přečtěte více informací o časopisu (K)OUKEJ.