Firemní dárci

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.

Podpora rané péče


DuoVize Oční klinika Praha

Cíl projektu: kurz Úvod do neurovývojové stimulace
Poskytnutý příspěvek: 36 000 Kč 

Cíl projektu: tisk osvětových brožurek, letáků
Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč 

Cíl projektu: účast na VI. konferenci
Poskytnutý příspěvek: 5 000 Kč 

Lions Club Teplice Ladies, z.s.

Cíl projektu: Rehabilitační a didaktické pomůcky.
Poskytnutý příspěvek: 41 706 KčEGIT s.r.o.

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.


Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč

R&B Gastronomy s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 22 000 Kč


ACTIVA - potřeby pro kancelář

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Celkové náklady na projekt: 20 000 Kč


Sunfin Praha


Cíl projektu:
 Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 10 000 Kč


Sita Information Networking computing B.V.

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Rakouské gymnázium v Praze o. p. s.

Poskytnutý příspěvek: 5 516 Kč


Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o.


Poskytnutý příspěvek:
 Dar v hodnotě 5 000 Kč.


DentJH s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 5 000 Kč

ECC Finance s.r.o. - MY HUMMY

Cíl projektu: Podpora organizace - problematiky rané péče prostřednictvím věcného daru.

Poskytnutý příspěvek: 2 337 Kč

Perfect Canteen, s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 2 000 Kč


Za spolupráci dále děkujeme

Denté clinic Prague, s. r. o.

Poskytnutý příspěvek: Poskytl dar v hodnotě 43 000 Kč.

Acticom, s. r. o.


Poskytnutý příspěvek:
 Dar v hodnotě 5 000 Kč.

Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

Poskytnutý příspěvek: Dar v hodnotě 5 000 Kč. 

Římskokatolická farnost

Poskytnutý příspěvek: Dar v hodnotě 5 000 Kč.

Charita BOHUMÍN


Poskytnutý příspěvek: 
Dar v hodnotě 1 000 Kč.


Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie


Poskytnutý příspěvek:
 Dar v hodnotě 1 000 Kč.

Dětské oční centrum Kukátko

Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí 20% slevy na brýle pro klienty EDA cz, z.ú. v Dětském očním centru Kukátku.


M-Ocean Agency


Cíl projektu:
 Dlouhodobá podpora, zapůjčování potřebné techniky vč. obsluhy a vybavení na setkání rodin a jejich dětí atd.

Webnode


Cíl projektu:
Podpora provozu eshopu.


Primagas


Cíl projektu:
Dlouhodobá spolupráceTollNet


Cíl projektu:
 Poskytnutí věcného daru - lightboxů.

Podpora Speciálně pedagogického centra EDA


Otto Bock ČR s.r.o.

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA