Podpora rané péče

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.


Rakouské gymnázium v Praze o. p. s.

Poskytnutý příspěvek: 9 065 Kč


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA