Podpora rané péče EDA

Podpora firem je pro nás významná. Děkujeme za finanční i věcné dary, i za specializovanou podporu ze strany firem.


Poděkování firemním dárcům

Zde najdete podrobnosti o podpoře ze strany firemních dárců v roce 2020. Za podporu firmám děkujeme.


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA

Děkujeme firmám za podporu Speciálně pedagogického centra EDA.