Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech

Přihláška se stává závaznou odesláním vyplněného registračního formuláře.

  • Bližší informace o místě konání kurzu apod., nebo případné změny zasíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději týden před konáním kurzu.
  • Fakturu zasíláme e-mailem také nejpozději týden před kurzem.

STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se z kurzu lze e-mailem na adrese info@eda.cz.

Odesláním přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

  • Odhlášení z kurzu 20 - 11 pracovních dnů před začátkem konání kurzu storno 20% z ceny kurzu.
  • Odhlášení z kurzu 10 - 6 pracovních dnů před začátkem konání kurzu storno 50% z ceny kurzu.
  • Odhlášení z kurzu 5 a méně dní před začátkem konání kurzu – storno 100 % z ceny kurzu.
  • V případě neúčasti může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka (po předchozí domluvě).
  • Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, vaše platba propadá.

ZRUŠENÍ KURZU

  • Ze strany organizace EDA může být kurz přesunut nebo zrušen ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita kurzu.
  • V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.
  • V případě přesunutí termínu může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.

V ceně kurzu je zahrnuta práce lektorů, pronájem místnosti a drobné občerstvení (káva, čaj, voda, mléko).

Vaše osobní údaje budou použity organizací EDA  pouze pro potřeby evidence účasti na kurzech a statistického vyhodnocení. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám v souladu s GDPR nařízením. Více informací najdete na stránce Zpracování osobních údajů.