Podrobné informace pro dárce

Zde najdete veškeré podrobné informace pro dárce. Pokud potřebujete více informací, obraťte se e-mailem na nás. Napište nám.


Podrobné informace k finančním darům

EDA cz, z. ú.,  je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši.

Pokud chcete EDOVI poskytunout finanční dar, vyberte si z těchto možností:

a) Zaslání finanční částky na účet EDA cz, z. ú. 

číslo našeho bankovního účtu je: 5481081309/0800


b) Přispění do veřejné sbírky

Jedním z nejsnažších způsobů, jak podpořit ranou péči, je přispět ve veřejné sbírce. EDA proto zřídil pod číslem S-MHMP/526883/2011 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče, krizové linky a speciálně pedagogického centra.

Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu 2500141992/2010. Tento účet u FIO banky je transparentní, a tak se můžete osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.


c) Trvalý příkaz k úhradě

Již řada našich příznivců nám pravidelně věnuje pomocí trvalého příkazu finanční hotovost. Velmi si jich vážíme a doufáme, že neztratíme jejich přízeň. Byli bychom rádi, aby se jejich řady ještě rozrostly.

Číslo našeho bankovního účtu je: 5481081309/0800


Jak postupovat, chci-li EDOVI darovat finanční částku?

Krok č. 1: Vytiskněte smlouvu a vyplňte ji. 

Krok č. 2: Zašlete smlouvu poštou na naši adresu. Pro jistotu současně pošlete e-mail s informací o jejím odeslání na email info@eda.cz.

Krok č. 3: My se vám ozveme e-mailem a zašleme podepsanou smlouvu zpět.

Krok č. 4: Nyní můžete zaslat finanční dar na náš účet 5481081309/0800. Účet je vedený u České spořitelny.

Krok č. 5: Po připsání finanční částky na náš účet vám vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání, které vám zašleme nejpozději do 31. ledna následujícího roku.


Informace pro fyzické osoby

(PODLE § 15 ODST. 5 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze nově pro roky 2020 a 2021 odečíst až 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace na tel. č. 224 826 860, 724 400 820

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail).


Informace pro právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze nově pro zdaňovací období od 1.3. 2020 do 28.2. 2023 odečíst až 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace na tel. č. +420 724 400 820

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail).