Prohlášení o zpracování osobních údajů

Zde najdete ke stažení dokument s Prohlášením o zpracování osobních údajů platné pro společnost EDA cz, z. ú. a pro Speciálně pedagogické centrum EDA cz, z. ú. 


Prohlášení ke stažení

Ke stažení


KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Ivan Fibír, tel. +420 724 706 863, případně můžete využít náš e-mail - info@eda.cz, Váš dotaz mu bude obratem předán.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.