Důležité sdělení

28.3.2023

EDA SE STÁVÁ ČLENEM NOVĚ VZNIKLÉ UNIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

Z důvodu lepšího prosazování zájmů našich klientů i zaměstnanců jsme se rozhodli připojit k nově vznikající Unii sociálních služeb.

Účelem a posláním USS ČR je zejména, nikoli však výlučně:
  •  hájit zájmy výše uvedených poskytovatelů, jejich klientů a zaměstnanců;
  •  stát se partnerem Ministerstvo práce a sociálních věcí a všech ostatních zainteresovaných orgánů, subjektů a institucí ve všech oblastech, majících dopad na činnost výše uvedených poskytovatelů;
  • participovat v rámci všech pracovních skupin, které se týkají problematiky sociálních služeb v ČR;
  • podílet se na připomínkových řízeních legislativních změn;
  • iniciovat změny, které povedou k udržitelnosti systému, zkvalitňování našich služeb potřebným, stejně jako ke zvýšení dostupnosti našich služeb a zvyšování kvality života lidí, pro které jsou naše služby určeny;
  • poskytovat odbornou oponenturu k problematice všech cílových skupin našich členů; a
  • spolupracovat s ostatními střešními organizacemi poskytovatelů sociálních služeb v ČR, a společně naše zájmy komunikovat a prosazovat v souladu s posláním USS ČR.

Více