V úvodu se pojďme trochu vrátit v čase - jak zpětně vnímáš rok 2019?

Pro nás v EDOVI byl rok 2019 poměrně náročný.  Potýkali jsme se s personálními změnami a také s nedostatkem finančních prostředků na poskytování služeb. A i když s koncem roku přišlo i nějaké to dofinancování, museli jsme dost šetřit a shánět jiné finanční zdroje, abychom služby mohli poskytovat klientům bez omezení.  Co se týče akcí, máme za sebou již pátý ročník benefičního koncertu S brejlema nebo bez brejlí, který se konal tradičně v pražském Jazz Docku a byl velice úspěšný, ať už počtem účastníků, tak výší výtěžku, který byl téměř 70 tisíc korun. V prosinci pro nás uspořádala Základní umělecká škola z Hostivaře benefiční vánoční koncert, ten byl opravdu příjemným završením náročného roku. Pečlivě jsme se také připravovali na rok 2020, který je pro ranou péči rokem velmi významným.

Proč je pro nás rok 2020 tak důležitý?

Služba rané péče  v roce 2020 slaví 30. výročí působení v České republice.  A my chceme, aby se o tomto významném výročí vědělo opravdu v celé republice.  Nejen proto, že EDA byl jedním ze dvou zakládajících pracovišť rané péče, ale také proto, že cítíme neustálou potřebu informovat o možnostech rané péče odborníky i širokou veřejnost. Začátky rané péče v naší zemi nebyly zrovna jednoduché. Kolegyně, z nichž některé dosud pracují jako poradkyně rané péče v EDOVI, poskytovaly službu dobrovolnicky a na základě informací a zkušeností ze zahraničí teprve vytvářely metodické postupy a další standardy poskytování rané péče klientům.  Zpočátku bylo složité i financování služby, kdy si ji přehazovaly postupně rezorty zdravotnictví a školství, až se nakonec raná péče usídlila v rezortu sociálních věcí. V roce 2007 se podařilo ranou péči ukotvit v Zákoně o sociálních službách a nadále se mohla profesionalizovat. Za těch třicet let se služba rozšířila a je v srovnatelné kvalitě k dispozici pro klienty všech cílových skupin po celé republice. 

Nesmíme ale zapomenout na naši další službu, a to telefonickou a chatovou Linku EDA. Letos v březnu oslavíme již 5. výročí od jejího uvedení do provozu. Linka je určena všem pečujícím o děti s postižením, po těžkém úrazu nebo po zjištění závažné diagnózy a každoročně se na ni obrátí přibližně 800 klientů z celé České republiky. 

Jaké akce plánujeme na oslavy 30 let rané péče? A můžeme se o nich dozvědět něco víc?

V průběhu celého roku chystáme několik akcí, ať už pro odborníky nebo pro širokou veřejnost. V březnu proběhne setkání pro odborníky na téma rehabilitačních pomůcek pro děti s postižením. Účast nám potvrdilo pět firem, které v České republice rehabilitační pomůcky distribuují.

Největší akce s názvem Den pro ranou péči, aneb Pojď si hrát všemi smysly, se bude konat v sobotu 24. dubna v Národním zemědělském muzeu.  Bude to den plný zábavy, soutěží a společných setkání. Nejen pro rodiny s dětmi chystáme několik překvapení. Společně s EDOU se budou na aktivitách podílet i další pražští poskytovatelé rané péče.

Spolupracujeme také s některými sportovci, kteří pro nás zorganizují např. taneční soutěž nebo volejbalový turnaj. Výtěžek z těchto akcí bude určen na podporu činnosti EDY. Z této spolupráce máme velkou radost. Oslavy pak završí šestý ročník benefičního koncertu v Jazz Docku, který se bude konat v listopadu.

Jaké další speciality jsou na oslavy připraveny?

V letošním roce chystáme spuštění nové aplikace z naší rodiny EDA PLAY a to aplikace EDA PLAY TOM. Tato aplikace bude nadstavbou již existující aplikace EDA PLAY TOBY, která je určena nejmenším dětem, a to i dětem s těžkým kombinovaným postižením. Inspirací pro novou hru jsou potřeby Tomáška, pětiletého chlapečka s kombinovaným postižením, který je klientem rané péče EDA. Aplikace pomůže dětem jako je Tomášek v rozvoji zrakového vnímání, při vytváření zrakových představ, procvičování koordinace oko ruka. Bude sloužit také dětem s centrálním postižením zraku. Lze ji použít i při okluzní terapii, kdy je dítě motivováno k tomu, aby si nechalo nasadit okluzor a koukalo na probíhající děj ve hře okem se zrakovou vadou. Aplikace bude dostupná zdarma pro iPady a Android tablety kdekoli na světě.

Kde všude se můžeme o akcích dozvědět?

Spustili jsme novou stránku na našem webu, která se bude věnovat pouze akcím v rámci oslav 30. výročí rané péče v Česku. Na těchto stránkách najdete více informací o akcích, termíny, fotografie z nich, články atd. A pak se samozřejmě vyplatí sledovat naše sociální sítě - Facebook, Instagram i Twitter, kde se dozvíte ty nejžhavější novinky.