Ceník nadstandardních služeb

Věnujeme se také poskytování služeb, za které můžeme pobírat úplatu. Získáváme tak dalsí finanční zdroje pro naši činnost. Výnosy z prodeje používáme pouze pro účel, pro který byl EDA založen.

Níže uvedené ceny jsou dle ceníku EDA cz, z. ú., platného ode dne 1. 1. 2016.

EDA je členem Asociace pracovníků v rané péči (APRP) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Sazby pro odborné konzultace:

 • posouzení zrakových funkcí pro klienty 500 Kč /*
 • posouzení zrakových funkcí pro neklienty 1 000 Kč /**
 • konzultace k pohybovému vývoji pro klienty 500 Kč/h/***
 • konzultace k pohybovému vývoji pro neklienty 500 Kč/h
 • ostatní vyžádané konzultace pro neklienty 500 Kč/h
 • konzultace pro jiná pracoviště rané péče 500 Kč/h/****
 • lektorování na semináři 500 Kč/h/*****

/* Sazba pro posouzení zrakových funkcí klientům je platná pro případy klienty vyžádaného vyšetření nad standard či kapacitu pracoviště (Je poskytováno zdarma při vstupním posouzení potřeb klienta-rodiny nebo při ukončení péče a dále jen pokud je dohodnuté mezi klientem a poradcem pro potřeby dalšího poskytování služeb rané péče, max. 1x za dva roky).

/** Posouzení zrakových funkcí pro neklienty a další odborné konzultace poskytuje Raná péče EDA, pokud to dovoluje kapacita a personální obsazení pracoviště. Posouzení zrakových funkcí vykonává pověřený instruktor stimulace zraku, který zpracuje zprávu.

/*** Konzultace k pohybovému vývoji pro klienty je poskytována zdarma 1x ročně, další konzultace je možná, pokud to dovoluje kapacita a personální obsazení pracoviště

/**** Cena za hodinu konzultace je včetně cesty, přípravy a zpracování zprávy.

/***** Tuto obvyklou sazbu za konzultaci pro NNO může snížit či zvýšit ředitel podle nabídky konkrétní organizace. Sazba pro jiné instituce se řídí poptávkou.

  Sazby pro kurzy akreditované MPSV:

  • Podpora rodičů a pěstounů dětí s postižením 1 600 Kč
  • Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání 1 600 Kč
  • Příprava rodiny na zařazení dítěte se speciálními potřebami do systému vzdělávání 1 600 Kč

  Při účasti 3 a více osob z jedné organizace se poskytuje sleva 10 %.