EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Sourozenci dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich podpory 

Kurz proběhne: 13. 10. 2023, 9:00 - 16:30

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2021/0435-SP/PC
Cena: 2 150 Kč/ 1 850 Kč pro pečující (v přihlášce uveďte do poznámky)
Rozsah: 8 hodinAnotace kurzu

Zdraví sourozenci dětí s postižením jsou důležitou součástí rodinného systému. V rámci odborné péče jsou však často opomíjeni, a to i přesto, že odborné studie ukazují, že jsou ve zvýšeném riziku (2-3x vyšším ve srovnání s běžnou populací) rozvoje psychických potíží (negativní sebepojetí, adaptační poruchy, problémové a poruchové chování). Výzkumy také dokumentují, že vhodná podpora vede k osobnostnímu růstu zdravých sourozenců, posílení pozitivních aspektů sourozeneckého vztahu, posílení výstupů intervence u dítěte s postižením a navýšení kvality rodinného života.


Kurz je rozdělen do tří modulů. V prvním z nich jsou představena specifika rodiny dítěte s postižením, jejího fungování a dynamiky. V modulu druhém budou předány základní informace o sourozeneckém vztahu s dítětem s postižením a jeho specificích - potřeby sourozenců, zátěžové situace, kterým mohou být vystaveni, prožívané emoce a jedinečné emoční nároky, specifika a odlišnosti ve výchově. Třetí modul bude zaměřený na předání základních informací o praktických možnostech podpory sourozenců - ke kterému odborníkovi a v jakých situacích dítě odkázat, depistáž možných obtíží, seznámení se s možnostmi přímé podpory a dalšími postupy, kterými je možné nejen posilovat sourozenecký vztah, ale i optimální vývoj sourozence. V kurzu budou kombinovány metody frontální výuky s postupy zážitkovými a modelovými situacemi.

Co vám kurz přinese

  • orientaci v problematice sourozenectví s dítětem s postižením
  • seznámení se základními strategiemi, jak pracovat s rodiči a posílit jejich výchovné kompetence vhodné k vedení a výchově sourozenců dětí s postižením
  • seznámení se základními možnostmi podpory zdravých sourozenců (odborná podpora, užití literatury, filmu, skupinových programů)
  • seznámení se základními strategiemi podpory sourozenců dětí s postižení – edukace, zpracování emocí, vyrovnávání se s náročnými situacemi, které vztah se sourozencem s postižením přináší

  Pro koho je kurz určen

  Pro pracovníky  v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb a pečující osoby.

  Kde kurz proběhne

  Kurz proběhl prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

  O případné změně místa konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit, přesunout nebo změnit jeho formu (online) dle vývoje epidemiologické situace. Informace k platbě vám pošleme měsíc před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.
  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorovi tohoto kurzu


  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D.

  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D.

  Lektor kurzu: Sourozenci dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich podpory

  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D. je absolventem oborů Psychologie a Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě. Je absolventem výcviku v kognitivně-behaviorální terapii a má atestaci z oboru psychoterapie.

  Mezi lety 2014-2022 pracoval na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku, od roku 2022 je klinický psycholog v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, od roku 2018 je také zaměstnánjako odborný asistent na Katedře psychologie pedagogické fakulty MU.  

  Tématem postgraduálního studia Klinické psychologie bylo sourozenectví s dítětem s postižením. Výstupem doktorského studia byly mj. knihy Speciální sourozenci a STEPS: Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s postižením.