EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Sourozenci dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich podpory 

Kurz pro rodiče dětí s postižením

Kurz proběhne: 12. 5. 2023, 9:00 - 16:30

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2021/0435-SP/PC
Cena: 2 150 Kč
Rozsah: 8 hodinAnotace kurzu

Zdraví sourozenci dětí s postižením jsou důležitou součástí rodinného systému. V rámci odborné péče jsou však často opomíjeni, a to i přesto, že odborné studie ukazují, že jsou ve zvýšeném riziku (2-3x vyšším ve srovnání s běžnou populací) rozvoje psychických potíží (negativní sebepojetí, adaptační poruchy, problémové a poruchové chování). Výzkumy také dokumentují, že vhodná podpora vede k osobnostnímu růstu zdravých sourozenců, posílení pozitivních aspektů sourozeneckého vztahu, posílení výstupů intervence u dítěte s postižením a navýšení kvality rodinného života.


Kurz je rozdělen do tří modulů. V prvním z nich jsou představena specifika rodiny dítěte s postižením, jejího fungování a dynamiky. V modulu druhém budou předány základní informace o sourozeneckém vztahu s dítětem s postižením a jeho specificích - potřeby sourozenců, zátěžové situace, kterým mohou být vystaveni, prožívané emoce a jedinečné emoční nároky, specifika a odlišnosti ve výchově. Třetí modul bude zaměřený na předání základních informací o praktických možnostech podpory sourozenců - ke kterému odborníkovi a v jakých situacích dítě odkázat, depistáž možných obtíží, seznámení se s možnostmi přímé podpory a dalšími postupy, kterými je možné nejen posilovat sourozenecký vztah, ale i optimální vývoj sourozence. V kurzu budou kombinovány metody frontální výuky s postupy zážitkovými a modelovými situacemi.

Co vám kurz přinese

  • orientaci v problematice sourozenectví s dítětem s postižením
  • seznámení se základními strategiemi, jak pracovat s rodiči a posílit jejich výchovné kompetence vhodné k vedení a výchově sourozenců dětí s postižením
  • seznámení se základními možnostmi podpory zdravých sourozenců (odborná podpora, užití literatury, filmu, skupinových programů)
  • seznámení se základními strategiemi podpory sourozenců dětí s postižení – edukace, zpracování emocí, vyrovnávání se s náročnými situacemi, které vztah se sourozencem s postižením přináší

  Pro koho je kurz určen

  Pro pracovníky  v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb a pečující osoby.

  Kde kurz proběhne

  Kurz proběhl prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

  O případné změně místa konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit, přesunout nebo změnit jeho formu (online) dle vývoje epidemiologické situace. Informace k platbě vám pošleme měsíc před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.
  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorovi tohoto kurzu


  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D.

  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D.

  Lektor kurzu: Sourozenci dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich podpory

  Mgr. et Mgr. David Havelka Ph.D. je klinickým psychologem, absolventem oborů Psychologie a Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě. Je absolventem výcviku v kognitivně-behaviorální terapii.

  Od roku 2014 pracuje jako psycholog ve zdravotnictví na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku, od roku 2018 jako odborný asistent na Katedře psychologie pedagogické fakulty MU.  

  Tématem postgraduálního studia Klinické psychologie bylo sourozenectví s dítětem s postižením. Výstupem doktorského studia byly mj. knihy Speciální sourozenci a STEPS: Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s postižením.