EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

Kdy proběhne: 13. 9. 2023, 9:00 - 16:30

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2017/0812-SP/PC/PP 
Cena: 2 150 Kč
Rozsah: 8 hodin


Anotace kurzu

Kurz je zaměřen na pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte. Účastníci se seznámí se zákonitostmi běžného vývoje zrakového vnímání, s typy zrakových vad, které jej mohou negativně ovlivnit, a s možnostmi, jak zrakové obtíže dítěte odhalit. Podrobněji se kurz věnuje specifickým projevům centrálních poruch zrakového vnímání a metodám podpory rozvoje vidění. 

Účastníci zhlédnou názorné videoukázky, zažijí simulace nejčastějších zrakových vad u dětí, seznámí se s konkrétními pomůckami, úpravami prostředí, hraček, obrázků. V diskuzi s ostatními účastníky i lektorkou budou moci sdílet a konzultovat své zkušenosti s péčí o dítě se zrakovým postižením.


Co vám kurz přinese

  • pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte

  • přehled o možnostech podpory rozvoje zraku dítěte

  • přehled o možnostech, jak usnadnit dítěti zrakové vnímání a jak přizpůsobit okolí pomocí úprav a pomůcek

  • seznámení se s praktickými ukázkami řešení běžných životních situací a překonávání překážek způsobených postižením zraku


  Pro koho

  Kurz je určen pro pracovníky  v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb a pečující osoby.

  Kde kurz proběhne

  Kurz proběhl prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

  O případné změně místa konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit, přesunout nebo změnit jeho formu (online) dle vývoje epidemiologické situace. Informace k platbě vám pošleme dva měsíce před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.

  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorce tohoto kurzu


  PaedDr. Markéta Skalická

  PaedDr. Markéta Skalická

  Lektorka kurzu: Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

  PaedDr. Markéta Skalická je absolventkou gymnázia v Praze 4, střední školy sociálně právní v Praze 10 a oboru speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální specializační vzdělání v oboru zraková terapie absolvovala na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

  Dále absolvovala kurzy se zaměřením na systematickou terapii, bazální stimulaci, krizovou intervenci, senzorickou integraci, práci s dětmi s PAS a další a odborné stáže v USA, Holandsku, Finsku.

  Od roku 1983 se věnuje práci s lidmi se zdravotním postižením, podílela se na vzniku rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením v ČR, a v rané péče pracuje dosud. 

  Od roku 1991 se věnuje oblasti rozvoje zrakového vnímání; v tomto oboru vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. Poskytuje metodickou podporu kolegyním - zrakovým terapeutkám, instruktorkám stimulace zraku, poradkyním rané péče při provádění posouzení zrakových funkcí a dovedností dětí a vypracování individuálních plánů pro rozvoj zrakového vnímání. Od roku 1996 se věnuje rozvoji oboru zrakové terapie v České republice a uplatnění diagnostiky a rehabilitace zrakových vad ve zdravotnictví. Pracuje v neziskové organizaci EDA cz, z.ú. jako poradkyně rané péče, zraková terapeutka a metodik stimulace zraku, a také na částečný úvazek jako zraková terapeutka v Centru zrakových vad v Praze s pacienty se zrakovým postižením od narození po seniorský věk.

  Je členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace pracovníků v rané péči, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.