EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Úvod do krizové intervence

Kurz proběhne: 8. 6. 2022, 9:00 - 16:30

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2022/0011-SP/PC/PP/VP
Cena: 1 850 Kč
Rozsah: 8 vyučovacích hodinAnotace kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy krizové intervence, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci. Účastníci se seznámí s definicí krize, naučí se rozpoznávat základní typy krizí a jejich příčiny, obeznámí se s principy a postupy krizové intervence, zásadami vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy klienta v krizi a poskytnout potřebnou podporu vedoucí k stabilizaci klientova stavu.Kurz je základem pro poskytnutí efektivní krizové pomoci v situacích, které mohou nastat při jakékoli práci s lidmi. Účastníci si zvědomí své limity a hranice a naučí se jednoduché, krátké relaxační techniky a základy psychohygieny.


Co vám kurz přinese

  • naučíte se základy teorie krize a krizové intervence
  • rozpoznáte krizový stav
  • naučíte se aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti budete umět používat při práci s klientem
  • naučíte se uplatňovat další dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami
  • získáte základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky v sociálních službách, pedagogické pracovníky, kouče, manažery, pracovníky ve zdravotnictví, v pohřebnictví a ISZ.

Kde kurz proběhne

Kurz proběhl prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

Informace k platbě vám pošleme před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.

Kontakt na koordinátorku:

Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


O lektorovi tohoto kurzu


Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová

Lektorka kurzu: Úvod do krizové intervence

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak patnáct let. V současné době pracuje na pozici intervizora a konzultanta krizové linky určené všem, kterých se týká téma "zdraví v ohrožení".

Zároveň pracuje na Lince bezpečí jako lektor akreditovaného výcviku v chatové krizové intervenci, dlouhodobého výcviku v krizové intervenci apod. Jako lektor působí i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže. 

V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. 

Kurzy lektoruje v bezpečné atmosféře, interaktivně a velmi ráda :)