Finanční dar

Finanční dar pro nás představuje velkou pomoc pro zahájení včasné pomoci rodině, kde se narodí dítě s postižením. Díky vašim darům jsme v roce 2021 mohli přijmout o 23 klientů více v porovnání s předchozím rokem.

Podpořit nás můžete:

Jednorázově - ve formě finančního daru zaslaného na náš bankovní účet.

Pravidelně - prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě

Příspěvek do veřejné sbírky - zasláním daru na transparentní účet, váš dar bude anonymní, na našich stránkách můžete sledovat, že příspěvek dorazil.

Pravidelný finanční dar


  • Pravidelný dar je pro nás tou nejlepší formou podpory.  Umožňuje nám pomáhat kontinuálně a kvalitně, což má přímý dopad na rodiny dětí postižením, pro které tu EDA je oporou více jak 30 let.
  • Výše příspěvku je zcela na Vás, vážíme si každé částky. 
  • Podporu můžete kdykoliv ukončit.
  • Tuto formu pomoci nejčastěji volí naši příznivci a klientské rodiny, kterým jsme v minulosti pomohli.


Chci přispět jednorázově


  • Tato forma pomoci je ideální pro ty s vás, kteří s EDOU začínají.
  • Budeme Vás informovat o využití daru. 
  • Můžete si zvolit podporu rané péče či speciálně pedagogického centra.
  • Vystavíme doklad o daru pro odečet daně.
  • Pojďte spolu s námi měnit život rodinám dětí s postižením. 
Jak postupovat, chci-li EDOVI darovat finanční částku?

Krok č. 1: Vytiskněte smlouvu a vyplňte ji. 

Krok č. 2: Zašlete smlouvu poštou na naši adresu. Pro jistotu současně pošlete e-mail s informací o jejím odeslání na email info@eda.cz.

Krok č. 3: My se vám ozveme e-mailem a zašleme podepsanou smlouvu zpět.

Krok č. 4: Nyní můžete zaslat finanční dar na náš účet 5481081309/0800. Účet je vedený u České spořitelny.

Krok č. 5: Po připsání finanční částky na náš účet vám vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání, které vám zašleme nejpozději do 31. ledna následujícího roku.Finanční dar na bankovní účet 5481081309/0800

I malá částka zasílaná pravidelně na náš účet je pro EDU velmi potřebná. Velmi si vážíme každého daru.

Při složení peněz na EDŮV účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Můžete pak uplatnit odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Podle novely daňového zákona mohou dárci neziskových organizací nově snížit svůj daňový základ o hodnotu daru až do výše  

30 % daňového základu za zdaňovací období roku 2021. Toto dočasné zvýhodnění platí pro právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail). 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Veřejná sbírka a transparentní účet 2500141992/2010

 EDA zřídil pod číslem S-MHMP/1394475/2014 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Veřejná sbírka je určena především dárcům, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Tento účet u FIO banky je transparentní, tedy můžete se osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.