EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Motivační rozhovory

Kdy proběhne: 24. - 25. 5. 2022, 19. - 20. 9. 2022, 28. - 29. 11. 2022. Kurz proběhne vždy od 9:00 - 16:30.


Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2020/0178-SP/PC/PP/VP
Cena: 10 500 Kč (tři dvoudenní setkání), 3 500 Kč (dvoudenní setkání)Anotace kurzu

Program probíhá v jedné skupině účastníků ve třech dvoudenních setkáních rozdělených do doby maximálně 12 měsíců. Cílem výcviku je naučit se a posléze zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů. Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu klientů v nalézání a rozvíjení vnitřní motivace k žádoucí změně chování. Motivační rozhovory jsou respektovaná metoda, která nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování. Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, studenty, tak i pro zkušenější pracovníky, kteří pracují s klienty na změně jejich chování.


Účastníci programu se seznámí s teorií procesu změn chování, celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů a s dílčími technikami, kterými mohou tyto změny podpořit. Důraz je kladen na vlastní zážitek, praktické ukázky, spolupráci ve skupině a nácvik získaných dovedností. 

Účastníci by po absolvování programu měli být schopni vést hovor s klientem s pomocí technik motivačních rozhovorů, budovat vztah s klientem založený na vzájemné spolupráci, respektu a pomoci tak klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně.


Co vám kurz přinese

  • Dovednost vedení hovoru s klientem s pomocí technik motivačních rozhovorů
  • Schopnost budování vztahu s klientem založeném na vzájemné spolupráci a  respektu, díky kterému pomůžete klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně

  Pro koho je kurz určen

  Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky a vedoucí služeb. Pro kohokoli, kdo se chce zdokonalit v komunikaci. 

  Kde kurz proběhne

  Kurz proběhne prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

  O případné změně místa konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit, přesunout nebo změnit jeho formu (online) dle vývoje epidemiologické situace. Informace k platbě vám pošleme dva měsíce před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.

  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorce tohoto kurzu


  Mgr. Lenka Ottová

  Mgr. Lenka Ottová

  Lektorka kurzu: Motivační rozhovory

  Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak patnáct let. V současné době pracuje na pozici intevizora a konzultanta krizové linky určené všem, kterých se týká téma "zdraví v ohrožení".

  Zároveň pracuje na Lince bezpečí jako lektor akreditovaného výcviku v chatové krizové intervenci, dlouhodobého výcviku v krizové intervenci apod. Jako lektor působí i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

  Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy : Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže. 

  V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. 

  Kurzy lektoruje v bezpečné atmosféře, interaktivně a velmi ráda :)