EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

V současné době není vypsán termín kurzu.

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2017/0812-SP/PC/PP 
Cena: 2 150 Kč
Rozsah: 8 hodin


Anotace kurzu

Kurz je zaměřen na pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte. Účastníci se seznámí se zákonitostmi běžného vývoje zrakového vnímání, s typy zrakových vad, které jej mohou negativně ovlivnit, a s možnostmi, jak zrakové obtíže dítěte odhalit. Podrobněji se kurz věnuje specifickým projevům centrálních poruch zrakového vnímání a metodám podpory rozvoje vidění. 

Účastníci zhlédnou názorné videoukázky, zažijí simulace nejčastějších zrakových vad u dětí, seznámí se s konkrétními pomůckami, úpravami prostředí, hraček, obrázků. V diskuzi s ostatními účastníky i lektorkou budou moci sdílet a konzultovat své zkušenosti s péčí o dítě se zrakovým postižením.


Co vám kurz přinese

  • pochopení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní život dítěte

  • přehled o možnostech podpory rozvoje zraku dítěte

  • přehled o možnostech, jak usnadnit dítěti zrakové vnímání a jak přizpůsobit okolí pomocí úprav a pomůcek

  • seznámení se s praktickými ukázkami řešení běžných životních situací a překonávání překážek způsobených postižením zraku


  Pro koho

  Kurz je určen pro pracovníky  v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb a pečující osoby.

  Kde kurz proběhne

  Kurz probíhá prezenčně na adrese: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov

  O případné změně místa či termínu konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit nebo přesunout. Informace k platbě vám pošleme měsíc před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.

  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorkách tohoto kurzu


  PaedDr. Markéta Skalická

  PaedDr. Markéta Skalická

  Lektorka kurzu: Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

  PaedDr. Markéta Skalická

  Absolventka oboru  speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postgraduálního specializačního vzdělání v oboru zraková terapie  na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na PedF UK v Praze a řady kurzů a odborných stáží u nás i v zahraničí.

  Od roku 1983 se věnuje práci s lidmi se zdravotním postižením, podílela se na vzniku rané péče  pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením  v ČR. Od roku 1991 se věnuje oblasti rozvoje zrakového vnímání; v tomto oboru vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. Pracuje v neziskové organizaci EDA cz, z.ú. jako poradkyně rané péče, zraková terapeutka a metodik stimulace zraku a jako zraková terapeutka v Centru zrakových vad v Praze. Je členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.


  Mgr. Martina Herynková

  Mgr. Martina Herynková

  Lektorka kurzu: Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání

  Mgr. Martina Herynková 

  Absolventka oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, akreditovaného kurzu Zrakový terapeut (MZČR), kurzu diagnostiky centrálního zrakového postižení (Perkins School for the Blind) a dalších kurzů v oblasti rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, oftalmologie a zrakové terapie. 

  Práci s lidmi se zrakovým postižením se věnuje od roku 1987. Pracuje v neziskové organizaci EDA cz, z.ú. jako poradkyně rané péče a zraková terapeutka a v pražském Centru zrakových vad jako zraková terapeutka. Aktivně se účastní konferencí v České republice i v zahraničí, přispívá k mezioborové spolupráci rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením, oftalmologů, zrakových terapeutů, ortoptistů, pediatrů a dalších odborníků. Je členkou Asociace zrakových terapeutů.