Dárcovská SMS

Hlavně, aby bylo zdravé. To je přání, které doprovází nastávající rodiče celým těhotenstvím. Ale co když se vám narodí dítě nemocné? Je to situace, na kterou se nelze předem připravit.

A právě proto tu jsou poradkyně rané péče, které přicházejí za rodinou domů, kde se dítě cítí nejlépe, a pomáhají rodičům zpracovat zcela novou situaci. Poradkyně je pro rodinu naprosto nepostradatelným pomocníkem. Učí je, jak s dítětem pracovat, jak mu pomoci se rozvíjet, půjčují stimulační hračky a celkově jsou podporou celé rodině až do 7 let věku dítěte.

Bohužel jsou stále rodiny, ke kterým se naše pomoc nedostane včas. 

Prostřednictvím DMS zpráv můžete naši činnost podporovat po celý rok.


JAK POSLAT TRVALOU DÁRCOVSKOU SMS?


ODEŠLETE SMS ZPRÁVU VE TVARU: 

DMSmezeraTRVmezeraEDAmezera190
DMSmezeraTRVmezeraEDAmezera90  
DMSmezeraTRVmezeraEDAmezera60
DMSmezeraTRVmezeraEDAmezera30

NA TELEFONNÍ ČÍSLO 87 777

Podpořte cesty poradkyně rané péče do rodin dětí s postižením zasláním dárcovské SMS.


Trvalá dárcovská SMS


Spojte se s jeho světem

Podpořte EDU, 

podpoříte profesionální a kvalitní službu pro rodiny, 

kterým pomáháme zvládat složité životní situace.

Tak jak to vidíte? Jakou formu podpory zvolíte?

Podpořte EDU
trvalou dárcovskou DMS
O dalších možnostech,
 jak EDU podpořit


o TRVALÉ dárcovské sms

Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč.


CENA DMS TRVALÉ PODPORY

Cena DMS je 
30, 60, 90 nebo 190 Kč, organizace EDA cz, z. ú.obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. K platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS na vybraný projekt.

Služba DMS podpora probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců.


JAK ZRUŠIT DMS PODPORU

Službu DMS podporu můžete zrušit zasláním SMS zprávy. Deaktivace služby je možná pouze ze stejného telefonního čísla, ze kterého byla původně objednána. SMS pošlete ve tvaru DMS STOP EDA nebo DMS STOP ALL pro zrušení všech dlouhodobě podporovaných DMS projektů najednou. A to na telefonní číslo 87 777. Zrušení této služby je zdarma. V případě zrušení telefonního čísla, ze kterého byla služba DMS Roční podpora objednána, se služba deaktivuje automaticky. Pokud dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, služba se taktéž deaktivuje.


Jednorázová dárcovská SMS 


JAK POSLAT jednorázovOU dárcovskou SMS?

DMSmezeraEDAmezera190
DMSmezeraEDAmezera90  
DMSmezeraEDAmezera60 
DMSmezeraEDAmezera30 
na telefonní číslo 87 777 a podpořte nás.

Cena jedné SMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč
Organizace EDA cz, z. ú. obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.