Our privacy policy in the EDA PLAY apps

Zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v aplikacích EDA PLAY 

 

Click here for English mutation / Klikněte sem pro text v angličtině

Klikněte zde pro českou mutaci / Click here for the Czech mutation of our Privacy Policy text


PRIVACY POLICY

We take privacy seriously. Our apps are designed to be played by kids and under their parents' or therapists' supervision. 

The EDA PLAY apps do not collect any personal data.

PRIVACY POLICY OF 

THE EDA PLAY TOBY APP, 

THE EDA PLAY PAULI APP, 

THE EDA PLAY ELIS APP, 

THE EDA PLAY TOM APP AND THE EDA PLAY APP:

Recording of skills: parents or therapists can observe work (progress) of the child with the application in the Skills section. After installing the app, recording of skills is switched off. Parent or therapist can switch the Skills recording on, or let the Skills recording switched off. The skills log is only available in the iPad and it is not saved or sent anywhere outside of the iPad.

The app provides the Simulator of visual disorders. The app asks you for your iPad camera access to use this feature of all EDA PLAY apps. The app does not save any data from your iPad camera.

We do not use the Google Analytics Advertising features.

We use statistics provided by the iTunes App Store or by the Google Play only.

Our app does not include any advertising or contextual ads or in-app purchases.

Our app does not include any targeted ads or any other ads, this app does not use IDFA: the Advertising Identifier.

The EDA PLAY TOBY app, the EDA PLAY PAULI app, the EDA PLAY ELIS app, the EDA PLAY TOM app, and the EDA PLAY app are designed for kids younger than 5 years.

These apps do not send any data out of your iPad device. This app does not download any data from the internet or upload any data on the internet.

Our Privacy Policy was last updated in December 2020.

The developer of the app, non-profit organization EDA, may change or update the Privacy Policy at any time as the new or different features are added or as the requirements for application development by the iTunes App Store or the Google Play is changed.

If you do not agree with this Privacy Policy, you should not use the services of EDA PLAY apps or website www.edaplay.com

In case of any queries, please do not hesitate to contact us: info@edaplay.com

If you have not reached the age of majority, ask parents or your legal guardian to read this Privacy Policy text.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí bereme velmi vážně. Naše aplikace vyvíjíme tak, aby je mohly hrát děti pod dohledem jejich rodičů nebo terapeutů. 

Aplikace z rodiny EDA PLAY neshromažďují žádné osobní údaje o uživatelích.


ZÁSADY SOUKROMÍ APLIKACí

EDA PLAY TOBY

EDA PLAY PAULI

EDA PLAY ELIS

EDA PLAY TOM

A EDA PLAY:

V sekci Dovednosti může rodič nebo terapeut sledovat práci dítěte s aplikací.

Po instalaci je zaznamenávání dovedností vypnuto a rodič nebo terapeut odsouhlasí zapnutí zaznamenávání nebo je ponechá vypnuté. Záznamy v sekci Dovednosti nejsou ukládány ani odesílány mimo iPad. 

V aplikaci je dostupný Simulátor zrakových vad, který požaduje přístup k fotoaparátu vašeho iPadu. Aplikace neukládá žádná data z vašeho fotoaparátu.

V aplikaci nepoužíváme nástroje Google Analytics. Používáme pouze statistiky, které nám poskytuje iTunes App Store a Google Play.

V aplikaci nejsou žádné reklamní obsahy ani kontextová reklama nebo možnost dokupování funkcí.

Aplikace neobsahuje žádnou cílenou reklamu ani jiný typ reklamy a nepoužívá nástroj "IDFA: the Advertising Identifier" k identifikaci iOS zařízení. 

Aplikace EDA PLAY TOBY, EDA PLAY PAULI, EDA PLAY ELIS, EDA PLAY TOM a EDA PLAY jsou vhodné pro děti mladší 5 let věku.

Aplikace neodesílají žádná data z vašeho přístroje. Aplikace se nepřipojuje k internetu a nestahuje z něj ani na něj neukládá žádná data.

Tento text byl aktualizován k prosinci 2020.

Text o ochraně soukromí může nezisková organizace EDA upravovat dle potřeby, pokud přidá nové funkce do aplikace nebo pokud se změní podmínky pro vývoj a publikování aplikací na iTunes App Store a Google Play.

Pokud nesouhlasíte s tímto textem, nepoužívejte aplikace EDA PLAY nebo web www.edaplay.cz

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na info@edaplay.cz

Pokud si tyto podmínky čtete a nedosáhli jste plnoletosti, požádejte rodiče nebo zákonného zástupce, aby s vámi tyto podmínky prošel.