Firemní dárci v roce 2017

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.


Podpora rané péče

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek:  14 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 29 900 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 20 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč

Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Období projektu: rok 2018

Celkové náklady na projekt: 17 850 Kč


Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na výrobu propagačních materiálů organizace

Poskytnutý příspěvek: 18 500 Kč

Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na nákup technických pomůcek pro rozvoj a stimulaci zraku a na mzdové náklady instruktora stimulace zraku.

Poskytnutý příspěvek: 46 700 Kč

Cíl projektu: update aplikace EDA PLAY pro trénování zraku a jemné motoriky a vytvoření anglických titulků do 4 informačních videí o aplikacích EDA PLAY 

Období projektu: leden 2018

Poskytnutý příspěvek: 49 100 Kč


Cíl projektu: spolufinancování aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: uvedení na trh - leden 2017

Poskytnutý příspěvek: 38 600 Kč


Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí technických pomůcek pro práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč

Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí 20% slevy na brýle pro klienty EDA cz, z.ú. v Dětském očním centru Kukátku.

Cíl projektu: Rozvoj komunikace u dětí se zrakovým a jiným kombinovaným postižením prostřednictvím nových technologií.

Poskytnutý příspěvek:  30 376 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 95 241 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím projektu Bambini litera 2016 - První knížka pohádek od dětí pro děti.

Poskytnutý příspěvek: 93 200 Kč


Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje u dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením pomocí komplexní nabídky služeb konzultantky pohybového vývoje

Období projektu: 1.1. - 30.6.2017

Poskytnutý příspěvek: 52 700 KčCíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek o 3 ks tabletu.

Poskytnutý příspěvek: 37 988 Kč

Dlouhodobá podpora v podobě jazykových kurzů pro naše poradkyně

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 29 224 Kč


Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Období projektu: rok 2017

Celkové náklady na projekt: 20 000 KčCíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím nákupu dětských rytmických nástrojů na muzikoterapiii a do půjčovny hraček

Poskytnutý příspěvek: 8 500 Kč


Podpora organizace prostřednictvím zveřejňování článků a bannerů týkající se problematiky rané péče a krizové Linky EDA

Podpora organizace prostřednictvím tisku propagačních materiálů organizace zdarma

Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA

Podpora Speciálně pedagogického centra EDA

Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA