Podporují nás

Vážíme si spolupráce s dárci a partnery.

Velmi si vážíme podpory, kterou nám poskytují firmy, nadace a nadační fondy, instituce, jiné neziskové organizace a jednotlivci. Bez pomoci bychom nemohli poskytovat služby rané péče dětem ani jejich rodinám. Náklady na náš provoz jsou jen částečně kryty ze státního rozpočtu. Děkujeme, že nám pomáháte!Jsme vděční za podporu z řad firem i jednotlivých dárců.

Podpořit nás můžete finančním darem, a to jednorázovým zasláním daru na účet, zřízením trvalého příkazu, zasláním daru do veřejné sbírky nebo zasláním DMS zprávy. 

Oceníme také věcný dar, dobrovolnickou pomoc nebo pokud nás podpoříte nákupem předmětů s logem EDA.

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.


Děkujeme za dlouhodobou podporu: