Podporují nás

Vážíme si spolupráce s dárci a partnery.

Velmi si vážíme podpory, kterou nám poskytují firmy, nadace a nadační fondy, instituce, jiné neziskové organizace a jednotlivci. Bez pomoci bychom nemohli poskytovat služby rané péče dětem ani jejich rodinám. Náklady na náš provoz jsou jen částečně kryty ze státního rozpočtu. Děkujeme, že nám pomáháte!


Jsme vděční za podporu z řad firem i jednotlivých dárců.

Podpořit nás můžete jednorázovým nebo trvalým finančním darem nebo zasláním DMS zprávy. 

Oceníme také věcný dar, dobrovolnickou pomoc nebo pokud nás podpoříte nákupem charitativních předmětů na eshop.eda.cz

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.


Děkujeme za významnou podporu: