Firemní dárci v roce 2018

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.


Podpora rané péče


Cíl projektu: Podpora péče rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím daru do nových prostor sídla organizace EDA v ulici Filipova 2013/1, Praha 4.  

Poskytnutý příspěvek: 
22 414 Kč 

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Formou věcných darů pěstící a dekorativní kosmetiky. 


Cíl projektu: Podpora činnosti organizace prostřednictvím služeb a věcného  daru telefonní ústředny Sangoma a pěti telefonů

Poskytnutý příspěvek: 22 261 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 10 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím daru do nových prostor sídla organizace EDA v ulici Filipova 2013/1, Praha 4

Poskytnutý příspěvek: 15 057 
Kč 

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím pomoci při spuštění eshopu EDA a poskytnutí daru na provoz eshopu na rok zdarma.

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek:  14 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 29 900 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 20 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Celkové náklady na projekt: 20 000 Kč


Cíl projektu: Update aplikace EDA PLAY pro trénování zraku a jemné motoriky a vytvoření anglických titulků do 4 informačních videí o aplikacích EDA PLAY 

Poskytnutý příspěvek: 49 100 Kč

Cíl projektu: Spolufinancování aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Poskytnutý příspěvek: 38 600 Kč


Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí technických pomůcek pro práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Cíl projektu: Rozvoj komunikace u dětí se zrakovým a jiným kombinovaným postižením prostřednictvím nových technologií.

Poskytnutý příspěvek:  30 376 Kč

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 8 500 Kč

Cíl projektu: Podpora služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí 20% slevy na brýle pro klienty EDA cz, z.ú. v Dětském očním centru Kukátku.

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Poskytnutý příspěvek: 25 000 Kč 

Cíl projektu: Dlouhodobá podpora činnosti organizace prostřednictvím věcných darů.


Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím zveřejňování článků a bannerů týkající se problematiky rané péče a krizové Linky EDA

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím tisku propagačních materiálů organizace zdarma

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDACíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek:  1 000 Kč

Poděkování dárcům z benefičního koncertu v Jazz Docku 2018


Cíl projektu: Firma Dermacol podpořila činnost organizace EDA věcnou cenou do tomboly benefičního koncertu Jazz Dock 2018.

Cíl projektu: Firma Dermacol podpořila činnost organizace EDA věcnou cenou do tomboly benefičního koncertu Jazz Dock 2018.

Cíl projektu: Firma Kytky od Pepy podpořila činnost organizace EDA věcnou cenou do tomboly benefičního koncertu Jazz Dock 2018.


Cíl projektu: Firma Antiaging studio - Lucie Rákosová podpořila činnost organizace EDA věcnou cenou do tomboly benefičního koncertu Jazz Dock 2018.

Cíl projektu: Firma Energy podpořila činnost organizace EDA věcnou cenou do tomboly benefičního koncertu Jazz Dock 2018.


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA


Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA.

Cíl projektu: Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Poskytnutý příspěvek: 62 800 Kč

Auto Components International


Cíl projektu:
 Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA