Projekty s podporou nadací a nadačních fondů v roce 2019

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 


Projekty, které podporují ranou péči


Život dětem o. p. s.

Cíl projektu: Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro ranou péči

Poskytnutý příspěvek: 23 851 Kč

EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní informujeme rodiče i veřejnost o možnostech rané péče v rámci celé České republiky.

Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Poskytnutý příspěvek: 653 000 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Krok za krokem

Cíl projektu: Podpora rozvoje zrakových schopností a dovedností dětí s těžkými vrozenými vadami zraku a další rozvoj péče o stimulaci zrakových dovedností u dětí s centrálními poruchami zraku v raném věku

Období projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Poskytnutý příspěvek: 600 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Krok za krokem

Cíl projektu: Cognitive vison - účast na semináři pro instruktorky zrakové stimulace z různých středisek rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením.

Období projektu: 17. 5. 2019 - 31. 12. 2019

Poskytnutý příspěvek: 61 800 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Technologie

Cíl projektu: Vytvoření baterie animovaných vizuálních programů pro diagnostiku a terapii zrakových vad u dětí raného věku.

Období projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Poskytnutý příspěvek: 70 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Nadace Leontinka

Cíl projektu: Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů s tím souvisejících.
Období projektu: 27. 12. 2018 - 30. 10. 2019
Poskytnutý příspěvek: 175 000 Kč

Cíl projektu: Zakoupení iPadu a Ozobota
Období projektu: 30. 7. 2019 - 30. 6. 2020
Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč

Název projektu: Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
Období projektu: 30. 7. 2019 - 30. 6. 2020
Poskytnutý příspěvek: 60 000 Kč


Nadace J&T

Cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů pro terapeutky krizové intervence
Období projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019
Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje dětí s postižením zraku (v rámci programu Srdeční záležitost).

Období projektu: 1. 1. -  31. 12. 2019

Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčPodpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu:  1.5.2018 - 30.4.2019
 
Poskytnutý příspěvek: 70 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 


Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Cíl projektu: Rozšíření půjčovny o kompenzační pomůcky pro děti s postižením zraku.

Období projektu: do 31. 8. 2019

Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč


Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA

Cíl projektu: Komplexní poradenské služby pro děti, žáky a studenty od 3 do 26 let především ve vzdělávacím zařízení v místě jejich bydliště.

Období projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Poskytnutý příspěvek: 300 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Nadace Agrofert


Cíl projektu:
 Podpora rodin pečujících o dítě s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením

Období projektu: do 30. 6. 2020 

Poskytnutý příspěvek
: 100 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT.


Nadace Leontinka

Cíl projektu: Příspěvek na mzdy zaměstnanců SPC EDA.

Období projektu: 30. 7. 2019 - 30. 6. 2020 

Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

Více


DSA Prague, Diplomatic Spouses Association

Cíl projektu: Mobile Snoezelen

Období projektu: 1. 4. 2019 - 31. 10. 2019

Poskytnutý příspěvek: 86 920 Kč


Život dětem o. p. s.

Cíl projektu: Apple iPad s příslušenstvím (3 ks) a robot OZOBOT (3 ks).

Poskytnutý příspěvek: 37 752 Kč