Projekty s podporou nadací a nadačních fondů

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči v roce 2020:


Název projektu: EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Poskytnutý příspěvek: 653 000 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Název projektu:  Učíme se vidět, ale jinak

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 786 000 Kč


Název projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - rozvoj zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí s postižením

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 170 000 Kč


Světluška - Fond Kaufland

Název projektu: Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Název projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - nové technologie pomáhají rozvíjet dovednosti dětí s postižením

Období projektu: 5. 8. 2019 - 5. 8. 2020

Poskytnutý příspěvek: 90 000 Kč


Název projektu: Projekt na podporu osobní asistence pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny - mzdové náklady.  

Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč


Název projektu: Projekt na podporu pořízení stimulačních hraček

Poskytnutý příspěvek: 8 000 Kč


Název projektu: Dar na úhradu mzdových a provozních nákladů

Období projektu: 1. 1. 2020 – 31. 7. 2020

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Název projektu: Podpora pohybového vývoje dětí s postižením zraku

Období projektu: 4. 10. 2019 - 5. 11. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčNázev projektuPodpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Období projektu:  1.6.2020 - 30.6.2021
 
Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčOstatní nadační podpora v roce 2020:

Nadace Crocodillle 

Podpora formou zajištění občerstvení Den pro ranou péči 

 

Nadace pojišťovny Kooperativa 

Podpora díky projektu nadace “Strom pro lepší život”

 

Nadace O2 

Podpora prodeje charitativních předmětů EDA na firemních trzíchProjekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA v roce 2020:


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Projekt - Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA - 2020 

388 170 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Projekt - Kompenzační pomůcky pro SPC EDA

74 780 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Projekt - Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v SPC EDA

99 790 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Nadace Leontinka

Dar na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců SPC

30 000 KčNadace Agrofert

Projekt na podporu dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením 2020

200 000 Kč