Pomoc od individuálních dárců a dobrovolníků


Žádná pomoc není malá. Vážíme si jakékoli pomoci, jakékoli finanční částky, kterou nás podpoříte, ať už jednorázově, nebo trvalým příkazem. Dobrovolníci nám pomáhají nejen svou účastí na našich akcích, ale také svou specializovanou podnikatelskou nebo odbornou činností. V neposlední řadě děkujeme za dary do naší půjčovny hraček!

Děkujeme všem zde nezmíněným dárcům, kteří kromě přímých darů na účet organizace přispěli:


Děkujeme těmto individuálním dárcům, kteří nás podpořili v roce 2022:


Dary nad 10 000 

Zaměstnanci TollNet a.s. 26 500 Kč 
Monoszon David 30 000 Kč 
Lenka Holubcová 12 500 Kč
Milan Mžourek 11 000 Kč


Poděkování za další daryEDA děkuje za každý jednotlivý anonymní dar, který mu byl poskytnut v roce 2022.   


Dobrovolníci EDA v roce 2022: