Projekty s podporou nadací a nadačních fondů

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči


EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní informujeme rodiče i veřejnost o možnostech rané péče v rámci celé České republiky.

Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Poskytnutý příspěvek: 653 000 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Krok za krokem

Cíl projektu: Učíme se vidět, ale jinak

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 786 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Krok za krokem

Cíl projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - rozvoj zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí s postižením

Období projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 170 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Cíl projektu: Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Nadace ČEZ

Cíl projektu: Aplikace EDA PLAY TOM - nové technologie pomáhají rozvíjet dovednosti dětí s postižením

Období projektu: 5. 8. 2019 - 5. 8. 2020

Poskytnutý příspěvek: 90 000 Kč


Nadace Leontinka

Cíl projektu: Projekt na podporu osobní asistence pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny - mzdové náklady.  

Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč


Název projektu: Projekt na podporu pořízení stimulačních hraček

Poskytnutý příspěvek: 8 000 Kč


Nadace J&T

Cíl projektu: Dar na úhradu mzdových a provozních nákladů

Období projektu: 1. 1. 2020 – 31. 7. 2020

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje dětí s postižením zraku

Období projektu: 4. 10. 2019 - 5. 11. 2020

Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčPodpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu:  1.6.2020 - 30.6.2021
 
Poskytnutý příspěvek: 100 000 KčOstatní nadační podpora

Nadace Crocodillle 

Podpora formou zajištění občerstvení Den pro ranou péči 

 

Nadace pojišťovny Kooperativa 

Podpora díky projektu nadace “Strom pro lepší život”

 

Nadace O2 

Podpora prodeje charitativních předmětů EDA na firemních trzíchProjekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Projekt - Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA - 2020 

388 170 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Projekt - Kompenzační pomůcky pro SPC EDA

74 780 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Světluška - Fond Kaufland

Projekt - Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v SPC EDA

99 790 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Nadace Leontinka

Dar na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců SPC

30 000 KčNadace Agrofert

Projekt na podporu dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením 2020

200 000 Kč