Пропозиція допомоги 

Nabídka pomoci


Пропозиція:

Пропонуємо безкоштовні професійні консультації для родин, що прибувають з України та піклуються про дітей у ранньому віці (діти від 0 до 7 років) з вадами зору та комбінованими вадами. Консультації можуть бути як одноразові, так і мати тривалий характер служби підтримки дітей у ранньому віці.

 Ми пропонуємо: 

- оцінку терапевтом стану зорового апарату;

- можливість консультування прогресу розвитку зорового сприйняття дитини;

- можливість відвідати серію лікарських консультацій для стимуляції зору; 

- допомога в проведенні оклюзійної терапії та при підборі підходящих дитячих окулярів; 

- можливість консультацій психомоторного розвитку дитини із фізіотерапевтом;

- рекомендації та за потреби прокат реабілітаційних пристроїв та спеціальних іграшок. 


Місце:

Консультації можуть проводитись у нашому офісі у районі Ходов, Прага, або за поточним місцем проживання родини (на території міста Прага або у Середньочеському, Пардубіцькому та Устецькому краї). 


Контакти :

Якщо ви говорите тільки українською або російською мовою, будь ласка, скористайтеся контактом по електронній пошті (info@eda.cz), щоб забезпечити переклад.

Email: info@eda.cz 

Телефон: 224 826 860, 724 400 820 (9:00 – 15:00)

АдресаEDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, 148 00  Praha 4 - Chodov

Web: www.eda.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/ranapeceeda


Цікаві завдання для дітей:

Хочемо також звернути Вашу увагу на сторінку https://edaplay.cz/aktivity, де можна безкоштовно скачати велику кількість робочих зошитів і розмальовок для дітей – абсолютна більшість із них буде зрозумілою і для тих, хто не володіє чеською мовою. Завдання і вправи від авторів EDA PLAY розважають дітей, і водночас розвивають корисні навички.


Nabídka pomoci - překlad

Nabídka:

Rodinám přicházejícím z Ukrajiny, které pečují o malé děti se zrakovým postižením a kombinovaným postižením ve věku 0-7 let, nabízíme bezplatné odborné konzultace. Konzultace mohou být jak jednorázové, tak mít dlouhodobější podobu služby rané péče.

Nabízíme:

- posouzení zrakových funkcí zrakovým terapeutem;

- možnost konzultovat rozvoj zrakového vnímání dítěte;

- možnost absolvovat sérii ambulantních setkání, zaměřených na stimulaci zraku;

- pomoc při zvládání okluzní terapie a při výběru vhodných dětských brýlí;

- možnost konzultovat psychomotorický vývoj dítěte s fyzioterapeutem;

- doporučení, případně zapůjčení rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček.

Kde: 

Konzultace mohou probíhat v prostorách našeho pracoviště na pražském Chodově nebo v místě současného pobytu rodiny (pokud se nachází v Praze nebo ve Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji).

Kontakty:

Pokud mluvíte pouze ukrajinsky nebo rusky, konktaktuje nás na e-mailu info@eda.cz, abychom mohli zajistit překlad.

E-mail: info@eda.cz

Telefon: 224 826 860, 724 400 820 (v pracovní dny od 9:00 - 15:00)

Adresa: EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, 148 00  Praha 4 - Chodov

Web: www.eda.cz

Facebook: https://www.facebook.com/ranapeceeda

Pracovní listy pro děti:

Rádi bychom také upozornili na stránku EDA PLAY - Aktivity, kde si můžete zdarma stáhnout velké množství pracovních listů a omalovánek pro děti - naprostá většina z nich bude srozumitelná i pro ty, kteří nemluví česky. Úkoly od autorů aplikací EDA PLAY děti baví a zároveň rozvíjejí jejich dovednosti.