Nadace a nadační fondy

Finanční prostředky od nadací a nadačních fondů jsou zásadní pro naši činnost. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které mají zásadní dopad na kvalitu a dostupnost služby rané péče pro rodiny dětí s postižením zraku. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči v roce 2022/2023:


Světluška 


Název projektu: Učíme se vidět, ale jinak - 2023

Období projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Poskytnutý příspěvek: 750 000 Kč


Světluška - Fond Kaufland


Název projektu: Zvyšování odbornosti a posilování kompetencí týmu Rané péče EDA

Období projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Poskytnutý příspěvek: 99 100 Kč


Název projektu: Vzdělávání a posilování kompetencí týmu Rané péče EDA

Období projektu: 1. 3. 2023 - 1. 1. 2024

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Název projektu: Podpora vývoje u dětí s těžkým postižením zraku - klientů Rané péče EDA

Období projektu: 1. 6. 2023 - 31. 5. 2024

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Název projektu:
 Strategie a vzdělávání v organizaci EDA

Období čerpání: 28. 3. 2023 - 27. 3. 2024

Poskytnutý příspěvek: 123 650 Kč


Název projektu: Auto není cíl, ale nezbytný prostředek -2022-2023

Období čerpání: 1.7.2022 - 30.6.2023

Poskytnutý příspěvek: 155 000 KčNázev projektuPomáhat včas a bez omezení rodinám dětí s postižením zraku

Období projektu: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2024

Poskytnutý příspěvek: 300 000 Kč

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA v roce 2022/2023:


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Název projektu: Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Období projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023

Poskytnutý příspěvek: 1 500 000 Kč


Světluška - Fond Kaufland:


Název projektu: Trénink zraku na míru pro klienty SPC EDA

Období projektu: 1.1.2023 - 31.12.2023

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Název projektu: Posílení služeb v SPC EDA

Období projektu: 1.6.2023 - 31.5.2024

Poskytnutý příspěvek: 99 794 Kč

Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Název projektu: Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA - 2023/2024

Období projektu: 1. 7. 2022 - 30. 6 .2024

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Název projektu: nákup Cardiff Acuity Test

Poskytnutý příspěvek: 45 000 Kč