Pro rodiče

Pomáháme rozvíjet dovednosti dětí.

Poskytujeme službu rané péče rodinám s dětmi do 7 let věku. Zaměřujeme se na děti se zrakovými nebo kombinovanými vadami.
Naše kapacity stačí na pomoc přibližně 300 rodinám ve 4 krajích České republiky.

Jsme odborníky na ranou péči.

Navštěvujeme naše klientské rodiny a poskytujeme poradenství, jak rozvíjet dovednosti dítěte,
věnujeme se rodičům, aby dokázali hájit zájmy svého dítěte, doprovázíme rodiče a děti na vyšetření, případně i na úřady,
jsme odborníky na stimulaci zraku, dokážeme posoudit zrakové funkce a dovednosti dítěte,
konzultujeme pohybový vývoj dítěte, předáváme zkušenosti.

Věříme, že největšími odborníky na péči o dítě jsou jeho rodiče. 

Nedáme dopustit na vývoj dítěte v jeho přirozeném prostředí - v prostředí jeho rodiny.