Pro rodiče

Pomáháme rozvíjet dovednosti dětí.

Poskytujeme služby rané péče rodinám s dětmi do 7 let věku. Zaměřujeme se na děti se zrakovými nebo kombinovanými vadami.

Naše kapacity stačí pomáhat téměř ve 300 rodinách ve 4 krajích České republiky.


Jsme odborníky na ranou péči

Věnujeme se rodičům, aby dokázali hájit zájmy svého dítěte, doprovázíme rodiče a děti na vyšetření, případně i na úřady,

jsme odborníky na stimulaci zraku, dokážeme posoudit zrakové funkce a dovednosti dítěte,

konzultujeme pohybový vývoj dítěte, předáváme zkušenosti.

Navštěvujeme naše klientské rodiny a poskytujeme poradenství, jak rozvíjet dovednosti dítěte,

Věříme, že největšími odborníky na péči o dítě jsou jeho rodiče. 

Nedáme dopustit na vývoj dítěte v jeho přirozeném prostředí - v prostředí jeho rodiny. Pomáháme dětem hrou. Pomocí hry děti učíme, že pomůcky typu okluzor nejsou nepříjemné, ale užitečné.

Pomáháme dětem hrou. Pomocí hry děti učíme, že pomůcky typu okluzor nejsou nepříjemné, ale užitečné.

Učíme děti vidět. Trénujeme jejich zrakové dovednosti a pomáháme dětem rozumět tomu, co vidí.

Učíme děti vidět. Trénujeme jejich zrakové dovednosti a pomáháme dětem rozumět tomu, co vidí.

Učíme rodiče rozumět potřebám jejich dětí.

Učíme rodiče rozumět potřebám jejich dětí.

Organizujeme setkávání rodičů. V průběhu hry si rodiče vyměňují zkušenosti.

Organizujeme setkávání rodičů. V průběhu hry si rodiče vyměňují zkušenosti.

Máme vlastní zrakovou ambulanci. Rozumíme metodám stimulace zraku.

Máme vlastní zrakovou ambulanci. Rozumíme metodám stimulace zraku.

Pečujeme o děti v raném věku.

Pečujeme o děti v raném věku.

Světlo je náš kamarád. Pracujeme se zajímavými osvětlenými hračkami, které pomáhají upoutat pozornost dětí.

Světlo je náš kamarád. Pracujeme se zajímavými osvětlenými hračkami, které pomáhají upoutat pozornost dětí.

Rozvíjíme dovednosti jemné motoriky.

Rozvíjíme dovednosti jemné motoriky.