Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Pokud máte otázku, na kterou jste zde nenašli odpověď, neváhejte nám napsat.

Upozornění: Níže uvedené informace nenahrazují osobní návštěvu odborníka nebo lékaře.

oblast: služba rané péče

Co je raná péče?

Raná péče je profesionální terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, když současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je především terénní zejména kvůli tomu, aby lidé, kteří ji využívají, byli v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Právě v tomto prostředí jsou totiž děti nejlépe schopny využívat všechny své možnosti, schopnosti a nadání.


Jak můžeme o službu rané péče zažádat?

Ozvat se nám můžete buď telefonicky na čísle +420 724 400 820 nebo na e-mail: info@eda.cz

Kontakt na ostatní pracoviště rané péče je k dispozici na webu Asociace rané péče.


Jak to bude přesně probíhat, až Vás kontaktujeme?

Služba rané péče je odborná terénní služba a tak poradkyně Rané péče EDA na první konzultaci zavítá k rodině domů. Domov je místem, kde se rodiče i dítě cítí nejlépe a poradkyně tak má příležitost pozorovat dítě v jeho přirozeném prostředí.


Co rodinu  na první konzultaci čeká:

 • Seznámení s budoucí poradkyní

 • Vysvětlení, v čem spočívá raná péče a co rodině tato služba může nabídnout

 • Rozhovor o průběhu vývoje - dítěte do této chvíle -

 • Seznámení s individuálním plánem a dalšími dokumenty nezbytnými pro poskytování služby

 • První doporučení, jak s dítětem pracovat a podporovat ho v jeho vývoji


Co od poradkyně Rané péče EDA nelze očekávat:

 • Hodnocení úklidu domácnosti

 • Hlídání dětí

 • Určování diagnózy dítěte

 • Provádění zrakových cvičení

Na konci první konzultace se poradkyně zeptá, zda má rodina o službu stále zájem. Pokud ano, podepíší žádost o službu a domluví termín vstupního jednání, které je zásadní pro přijetí rodiny do rané péče.Mohu si na průběh a kvalitu služby nějak stěžovat?

Pokud máte zájem podat stížnost ve spojitosti s poskytováním služeb Rané péče EDA, máte několik možností.


Dá se dítě připravit na oční vyšetření?

Ano, dá a velmi rodičům doporučujeme, aby se pečlivě na vyšetření připravili, neboť oblast očí, úst a obecně hlavy patří mezi velmi citlivá místa. Jakékoliv doteky v těchto oblastech mohou děti vnímat velmi negativně. Pro úspěšné vyšetření je důležitý vedle spolupracujícího dítěte také klidný rodič. Jak na to se dozvíte v naší brožuře „Čeká vaše dítě oční vyšetření?“ Také doporučujeme shlédnout naše video „Jak připravit své dítě na měření nitroočního tlaku“.


Může malé dítě používat kontaktní čočky?

Ano, čočky mohou děti používat od nejranějšího věku. Rozhodnutí o vhodnosti nošení čoček u dítěte je na očním lékaři. Více informací se dozvíte v naší brožuře.


Jaké vady u dětí řešíme nejčastější?

Nejčastější oční diagnózy, se kterými do EDY děti přicházejí:

 • Vrozená (kongenitální) katarakta

 • Albinismus

 • Hypoplázie očních nervů

 • Těžká krátkozrakost či dalekozrakost

 • Gliomy zrakové dráhy

 • Kolobomy