Linka EDA 

Linka EDA poskytuje své služby, na telefonním čísle 800 40 50 60 a na chatu, klientům pečujícím o děti s ohrožením vývoje, s postižením či s vážnou diagnózou i všem ostatním, kterých se toto téma týká, již od 4. března 2015. Od jara 2021 rozšířila své služby také těm, kteří řešili téma zdraví v ohrožení. Bohužel kvůli současné velmi nejisté a nepříznivé finanční situaci se EDA rozhodl provoz linky ukončit. Poslední klienti se dovolají dne 30. 6. 2022. 

Je více než symbolické, že Linka skončí po 7 letech provozu. Jedná se více méně o stejnou dobu, po kterou mohou klientské rodiny EDY čerpat službu rané péče. Hlavním důvodem ukončení provozu je nedostatek finančním prostředků na stávající rok a velká finanční nejistota v letech následujících. 

Rádi bychom poděkovali všem klientům, kteří nám během let dali důvěru a nebylo jich málo. Za celou dobu fungování Linky celkový počet kontaktů je přes 5 500 chatů či hovorů. 

Pro pečující o děti s postižením, vážnou diagnózou či ohrožením vývoje byla Linka možnost, jak nebýt na všechno sám, jak najít cestu, jak dál. Byla to příležitost promluvit si s někým, kdo je na jejich příběh připraven. Kontaktovali nás klienti na počátku svého příběhu (s čerstvě narozenými miminky), ale i rodiče starších dětí s vědomím, že zdravotní stav jejich dětí je neměnný a že jejich péče bude potřeba dlouhou dobu. Ozývali se také samotní lidé s postižením či po úrazu.


Mgr. Andrea Nondková

Mgr. Andrea Nondková

Metodička krizové Linky EDA


"Osobně bych rovněž chtěla poděkovat všem současným i minulým konzultantům a konzultantkám, kteří na Lince pracovali. Díky jejich nasazení a profesionalitě mohla Linka řadu let odborně růst. Děkuji také týmu poradkyň, který nám vždy poskytoval odbornou podporu v tématech, která pro krizovou intervenci nejsou běžná. Zvlášť na počátku fungování služby bylo pro pracovníky Linky neocenitelné moci využívat jejich zkušenosti a znalosti. Věříme, že naše služba měla smysl."

Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA


Kam se mohou klienti obrátit po 1. 7. 2022? 

Rodičovská linka Linky bezpečí

Tel.: 606 021 021 (O2 operátor)

pomoc@rodicovskalinka.cz

(po-čt 9-21:00, pá 9-17:00)

pro rodiče, učitele, vychovatele


Linka pro mámy a táty, APERIO

Tel.: +420 739 416 408


Linka pro pečující doma, Diakonie

Tel.: 800 915 915

(všední dny 9-20:00), ZDARMA.


Národní krizové linky (bezplatné) - mají celostátní působnost:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí)

Tel.: 116 111 (nonstop), ZDARMA

(pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize)

Tel.: 116 000 (nonstop), ZDARMA

(pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).


Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 

Tel.: 116 123 (nonstop), ZDARMA

(krizová pomoc pro dospělé).


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)

Tel.: 116 006 (nonstop), ZDARMA

(pomoc pro oběti a pozůstalé).


Národní linka pro odvykání

Tel.: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA

(pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

Pražské krizové linky pro dospělé:

Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice

Tel.: 284 016 666 (nonstop), pro dospělé


Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha)

Tel.: 222 580 697 (nonstop)

pro dospělé


Linka důvěry Dětského krizového centra

Tel: 777 715 215, 241 484 149 (nonstop)

pro děti i dospělé

Krizová linka SOS centra Diakonie

Tel.: 222 514 040, 777 734 173 (denně 9-20:00)


Linky pro seniory a jejich blízké - celostátní působnost a Praha:

Senior telefon (Život 90)

800 157 157 (nonstop), ZDARMA.


Linka seniorů (Elpida)

800 200 007 (denně 8-20:00), ZDARMA, email: linkasenioru@elpida.cz.

Krizové linky pro dospělé - regiony:

LD České Budějovice, nonstop

387 313 030


LD Blansko

SKYPE: linka.duvery.blansko

nonstop, denně: 14-18

Tel.: 737 234 078, 516 410 668


Modrá linka Brno

SKYPE: modralinka

po-ne: 9-21

Tel.: 731 197 477, 608 902 410, 549 241 010


LD Spondea Brno

po-čt: 8-18, pá: 8-16

Tel.: 608 118 088, 541 235 511


LD Karlovy Vary

po-pá: 18-06

Tel.: 723 963 356, 353 588 080

Telefonická krizová pomoc CDZ RIAPS Praha

nonstop

Tel.: 702 256 762


LD Liberec

nonstop

Tel.: 606 450 044, 485 177 177


LD Karviná

SKYPE: linka.duvery.karvina

nonstop

Tel.: 596 318 080, 777 499 650

LD Ostrava

nonstop

Tel.: 737 267 939, 596 618 908


LD Olomouc

po-pá: 18-06

Tel.: 585 414 600


LD Ústí nad Orlicí

SKYPE: linka.duvery.uo, nonstop

denně: 9-21 

Tel.: 465 524 252


LD Ledovec Plzeň

denně: 8-24

Tel.: 739 055 555, 373 034 455


LD Kladno

SKYPE: linka.duvery.kladno

nonstop

denně: 8-20

Tel.: 777 684 444, 312 684 444


LD Kutná Hora

po-ne: 8-22

Tel.: 602 874 470


LD Mladá Boleslav

po-pá: 9-18

Tel.: 327 511 111, 326 741 481


Linka pomoci Ústí n. Labem

nonstop

Tel.: 475 603 390


Linka duševní tísně Most

SKYPE: ldt.most, nonstop

nonstop

Tel.: 476 701 444


LD Střed Třebíč

denně: 9-21

Tel.: 775 223 311, 568 443 311


Linka SOS Zlín

nonstop

Tel.: 778 400 170, 577 431 333


1.    Telefon -  800 40 50 60
2.    Email - linka@eda.cz
3.    Chat


NABÍZÍME

•  podporu a provázení v aktuální životní situaci
•  bezpečný prostor pro sdílení prožitků, o kterých se těžko mluví
•  pomoc při hledání možných východisek z akutní krize
•  základní sociálně právní poradenství a kontakty na navazující služby
•  bezplatnou, anonymní, celorepublikovou službu 

KDO SE NA NÁS OBRACÍ

„Matýsek se narodil předčasně, ve 25. týdnu. Než přišel na svět, byla jsem vyděšená..."

"Moje vnučka Janička se dceři narodila v termínu, jak měla. Moc jsme se na její příchod 
s celou rodinou těšili, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že by mohlo vše dopadnout jinak…"

"Na Linku EDA jsem volala, protože jsem se už pár dní cítila hodně sama, přepadala mě 
úzkost z budoucnosti, špatně jsem spala. Tak moc bych potřebovala, aby mě někdo držel 
chvíli za ruku nebo mě pevně objal..."
Přečtěte si pokračování příběhů z Linky EDA.

Následující ilustrační video pochází z doby před rozšířením cílové skupiny pro Linku EDA. Službu nadále poskytujeme i pečujícím o děti s postižením či vážnou diagnózou. 

Linka EDA 800 40 50 60

Na telefonní číslo 800 40 50 60 můžete volat v pracovní dny od 9:00 do 15:00. Hovor je zdarma.
Co se stane, když nám zavoláte na číslo 800 40 50 60? Na druhé straně se ozve „Linka EDA, dobrý den“. Nemusíte se představovat, nechcete-li. Pokud nebudete vědět, jak začít, nebudete si jisti, co říct, nebo se budete bát, že zapomenete, o čem jste chtěli mluvit, nedělejte si starosti. Naše konzultantky jsou na takové situace připravené. Podrobnosti o Lince EDA najdete zde.