Jak rozvíjíme zrakového vnímání?

Zrak je považován za nejdůležitější smysl pro získání vjemů z okolí. Schopnost vidět je výsledkem zrání a učení, zejména v prvních letech života.

Osvědčené metody rozvoje zrakového vnímání

Posouzení stupně rozvoje zrakových funkcí a zrakových dovedností 

Při vstupním jednání proběhne posouzení zrakových funkcí
použitím standardizovaných testů a speciálních pomůcek instruktorka stimulace zraku zjistí, jak  dítě vidí a jak umí svůj zrak používat.
O posouzení zrakových funkcí dítěte si ovšem můžete po dohodě s poradkyní požádat i v průběhu služby rané péče.

Z posouzení zrakových funkcí instruktorka stimulace zraku vypracuje doporučení pro následující aktivity:

Konzultace v oblasti stimulace zraku, podpora vidění úpravou prostředí

Poradkyně v domácím prostředí pomáhá vytvořit vhodné podmínky pro konkrétní dítě. Zejména se jedná o zajištění konkrétního kontrastu, osvětlení, velikosti a vzdálenosti prohlížených zrakových podmětů.  

Konzultace v oblasti výcviku zraku pomocí aktivního používání zrakových schopností v běžném životě

Pomocí práce se speciálními i běžnými pomůckami ukazujeme rodičům, jak procvičovat dovednosti jejich dětí, např. zaměřené pozornosti, hledání objektů v prostoru a na obrázcích, fixaci, přenášení pozornosti, koordinaci oko-ruka, poznávání předmětů v prostoru, na ploše či obrázku.