EDA nabízí vzdělávací kurzy s akreditací MPSV. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb, další odborné pracovníky, osobní asistenty, ale i pro pečující o děti a dospělé se specifickými potřebami. 

Více o kurzu s názvem:

Cílená zpětná vazba jako nástroj

Kdy proběhne: V současné době není vypsán termín kurzu. Kurz se připravuje.

Akreditace MPSV, číslo akreditace: A2021/0435-SP/PC/PP
Cena: 1 850 Kč
Rozsah: 8 hodin


Anotace kurzu

V praxi i v životě potřebujeme občas sdělovat informace tak, aby je ti druzí přijali, aby jim rozuměli. Potřebujeme, aby na některé věci získali náhled, dokázali s informacemi pracovat dál. Kurz je zaměřen na efektivní a smysluplnou práci se zpětnou vazbou – na její podávání i přijímání. Zpětnovazební proces rozložíme na stanovení cíle, otevřený dialog a shrnutí. 

Účastníci si vyzkoušejí různé techniky a způsoby poskytování zpětné vazby a reflexí, kladení otevřených i uzavřených otázek, ověřování jejich efektu. Součástí kurzu budou i způsoby aktivizace klienta k sebereflexi.

Co vám kurz přinese

  • orientaci v metodách poskytování a přijímání zpětné vazby

  • seznámí s technikami kladení otázek, prací s cílem a aktivizací klienta


  Pro koho

  Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb a pečující osoby

  Kde kurz proběhne

  Kurz proběhne prezenčně na adrese: Adresa konání bude upřesněna

  O případné změně místa konání kurzu vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Vyhrazujeme si právo kurz zrušit, přesunout nebo změnit jeho formu (online) dle vývoje epidemiologické situace. Informace k platbě vám pošleme dva měsíce před konáním kurzu. Podmínky přihlašování a účasti na vzdělávacích kurzech.

  Přihlášky

  PŘIHLÁŠKA DO KURZU ZATÍM NENÍ DOSTUPNÁ.

  Kontakt na koordinátorku:

  Petra Fibírová, 603 572 419, petra.fibirova@eda.cz


  O lektorkách tohoto kurzu


  Mgr. Eva Reitmayerová

  Mgr. Eva Reitmayerová

  Lektorka kurzu: Cílená zpětná vazba jako nástroj

  Mgr. Eva Reitmayerová vystudovala filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor psychologie. Dále má ukončený psychoterapeutický výcvik PCA zaměřený na člověka a ukončený supervizní výcvik v Českém institutu pro supervizi. Kromě toho absolvovala výcviky v telefonické krizové intervenci, v Motivačních rozhovorech, ve Focusingu v lektorských dovednostech, psychosociální výcvik a další. 

  Profesní zkušenosti:
  Přes dvacet let pracuje v oblasti krizové intervence. Má za sebou zkušenosti z Linky bezpečí, Dětského krizového centra a dalších krizových pracovišť. Kromě toho pracuje jako supervizor pro různé organizace i jednotlivce. Jako lektor působí ve výcvicích krizové intervence, jsou jí blízká témata skupinové dynamiky, rolí a hranic, psychohygieny, zpětné vazby a další. Kromě toho má za sebou desítky zážitkových kurzů, které pořádala jak pro firmy či organizace, tak pro jednotlivce. 

  Lektoruje ráda sebezkušenostně, témata se snaží propojovat s realitou klientů a frekventantů, vztahovat k praxi.

  Mgr. Andrea Nondková

  Mgr. Andrea Nondková

  Lektorka kurzu: Cílená zpětná vazba jako nástroj

  Mgr. Andrea Nondková je psychoterapeutka a sociální pracovnice. Na Filozofické fakultě UK v Praze vystudovala sociální práci. Absolvovala Kurz telefonické krizové intervence. Během studia začala pracovat na Lince bezpečí (nejdříve jako konzultant, později v pozici intervizora a lektora výcviku telefonické krizové intervence, 14 let) a dobrovolničit v Bílém kruhu bezpečí (na začátku na recepci, pak jako poradce, 9 let). Byla svědkem vzniku DONA linky, určené obětem domácího násilí a dalších 7 let tam pracovala. V roce 2010 ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik v gestalt přístupu. Působila v soukromé psychoterapeutické praxi (3 roky). 

  Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako sociální pracovnice v Dětském krizovém centru (2 roky). V podstatě po celou svou profesní kariéru se věnuje krizové intervenci - tj. poskytování akutní krizové psychosociální pomoci lidem v těžkých životních situacích. 

  Podílela se na vzniku dvou nových služeb – celorepublikové krizové lince (Linka EDA) určené rodinám dětí s ohroženým vývojem či postižením a krizové pomoci, psychologické podpoře poskytované klientským rodinám.