Podrobnosti o Lince EDA

Linka EDA nabízí své služby všem, kteří potřebují hovořit o koronaviru

Zažíváme novou a neobvyklou situaci. V médiích běží nepřetržitě zprávy o aktuální situaci a s ní spojených omezeních, stejně jako různá  doporučení, jak o sebe pečovat, zvyšovat imunitu, posilovat fyzickou i psychickou kondici. Jedním z těchto doporučení je, abychom byli v kontaktu s blízkými (po telefonu, když není možné se  potkávat) a abychom mluvili o tom, co cítíme, z čeho máme obavy, co nás deprimuje a frustruje. Vedle komunikace s blízkými osobami ale můžete využít také profesionální pomoc. 

Pokud na Vás doléhá tíha posledních dní, využijte bezplatnou Linku EDA 800 40 50 60. 
I tak se o sebe můžete postarat. Linka je určena klientům z celé České republiky. 

S tématy jako je vážná diagnóza či ohrožení zdraví pracujeme po celou dobu své existence. Chceme pomáhat a proto rozšiřujeme své služby. Nabízíme je všem, kteří hledají pomoc, podporu či stabilitu, všem kteří se necítí dobře. Pečovat o sebe můžete i tím, že budete o svém prožívání mluvit.

Svou pomoc a podporu nabízíme také všem pracovníkům v první linii. 

Linka EDA je tu pro Vás! 
Kdo se na Linku EDA může obrátit?

Na Linku EDA 800 40 50 60 se mohou obrátit členové rodiny, která se dozví například závažnou diagnózu či se musí vypořádat s následky těžkého úrazu dítěte do věku 18 let resp. 26 let, v případě, že dítě bude studovat.
Zdravotní postižení zasáhne nejen samotné dítě, ale také ty nejbližší, a to jak psychicky a fyzicky, tak i ekonomicky a sociálně. Rodič je tak postaven do těžké životní situace, kdy se často musí umět rychle rozhodnout, jakou péči pro své dítě zvolit, kdo zůstane s dítětem doma či kdo o něj bude pečovat v případě trvalých následků. Shánění speciálních pomůcek, speciální péče či úpravy bytu změní navždy život celé rodině. A především je rodina konfrontována s obavami, strachem a úzkostí o budoucnost dítěte, s nároky na péči o něj a s extrémně nejistou budoucností, která může ohrozit či zatížit celou rodinu.


Kontakt:

1. Telefon - 800 40 50 60 (Po - Pá 9-15h)

2. Email - linka@eda.cz

Proč zavolat na Linku EDA 800 40 50 60

Jaké jsou výhody telefonického poradenství? Krizová intervence po telefonu je pro řadu klientů bezpečná, protože je anonymní. Linka EDA je ZDARMA. Klient může volat ve chvíli, kterou si sám určí, a z místa, které si zvolí. Může také hovor kontrolovat bez ohledu na to, v jaké je situaci. On je tím, kdo může hovor kdykoli ukončit nebo přerušit. Pracovníci Linky EDA jsou vázáni etickým kodexem České asociace pracovníků linek důvěry. Všichni konzultanti Linky EDA jsou zkušenými odborníky, kteří prošli 150 hodinami kurzu Telefonické krizové intervence a chatovacím výcvikem, zároveň mají již bohaté zkušenosti s prací na jiných krizových linkách. Všichni pracovníci linky jsou pod pravidelnou supervizí a intervizí a účastní se průběžného vzdělávání.    

Co se stane, když zavoláte?

Na druhé straně se ozve „Linka EDA, dobrý den“. Nemusíte se představovat, nechcete-li. Pokud nebudete vědět, jak začít, co říct, budete si nejistí nebo se budete bát, že se rozpláčete, zapomenete, o čem jste chtěli mluvit, nedělejte si starosti. Naše konzultantky jsou na takové situace připravené, prostřednictvím vhodných otázek a s pochopením pomohou překonat počáteční nejistotu, strach, smutek, obavy. Smutek, strach či vztek jsou přirozené lidské emoce, přistupují k nim s pochopením.

Proč nám poslat email?

Hlavní výhodou využití emailové konzultace je, že můžete napsat email kdykoliv se vám to hodí a odkudkoliv. Služba je poskytována bezplatně, odpověď na mail zasíláme nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Z důvodů zachování anonymity není možné emailové odpovědi zasílat na jakékoli jiné adresy  a ani jiným osobám. Odpověď zasíláme vždy na adresu, ze které nám přišel váš email. Před zasláním dotazu na Linku EDA prosím zkontrolujte, zda je vaše e-mailová schránka dostupná.

Chat

Kromě telefonické linky je v provozu také chat, který je určen lidem, kteří se raději vyjadřují písemně, či těm, kdo z nějakého důvodu nemohou využít hlasový projev.

Jak chatovat?

Je to snadné, stačí se řídit návodem:

Klikněte na odkaz https://iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/
  • Pokud si chcete přečíst pravidla chatu Linky EDA, klikněte na ikonku "pravidla", pak se můžete vrátit na hlavní stránku a přihlásit se.
  • Jestliže jste tu poprvé, zaregistrujte se pod libovolnou přezdívkou - doporučujeme s číselnou kombinací a vyplňte heslo v rámečku s názvem Jsem tu poprvé. Pokud se Vám nepůjde přihlásit, čtěte sdělení pod rámečkem – je pravděpodobné, že přezdívku, kterou jste uvedl/a, už někdo používá nebo se během přepisování hesla objevil překlep. V případě že jste u nás už někdy byl/a, uveďte svou přezdívku a heslo v rámečku s názvem Už jsem tu byl/a.
  • Dostanete se na stránku, kde může být otevřeno více chatovacích místností (různých krizových chatů), vyberte si místnost s názvem Linka EDA a klidněte na ni – tím jste k nám vstoupili do místnosti a můžeme chatovat. Chatovací místnost  Linky EDA se objeví vždy, když jsme online.  Může se stát, že místnost je obsazená, protože chatujeme s jiným klientem.

Co je to krizová intervence?

Krizová intervence je určena lidem v těžké životní situaci (akutní i dlouhodobé). Jedná se o odbornou metodu práce v situaci, kterou klient prožívá jako nepříznivou, zátěžovou nebo ohrožující a kterou není schopen zvládnout za pomoci svého okolí a svými obvyklými vyrovnávacími strategiemi. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat prožívání klienta. Jejím hlavním cílem je emoční zklidnění klienta, omezení či zastavení ohrožujícího nebo kontraproduktivního chování.  Linka EDA tedy představuje účinnou a zároveň méně finančně náročnou formu prevence. Krizová intervence nabízí podporu, pochopení a blízkost do problému nevtaženého člověka, který pomáhá klientovi najít nebo rozšířit inventář možných řešení, a to vše v bezpečném prostředí.