Časopis (K)OUKEJ

Poslání časopisu

  • seznamuje s problematikou života rodin dětí s postižením (jak v raném, tak školním věku) a umožňuje jim sdílení a předávání zkušeností,
  • přispívá k informovanosti veřejnosti o službách pracovišť rané péče a speciálně pedagogických center,
  • nabízí informace o novinkách, metodách, zkušenostech apod., které se dotýkají života rodiny s dítětem s postižením,
  • poskytuje informace o odborných institucích a dalších službách, které mohou dětem s postižením  i jejich rodičům pomáhat.

 Zaměření časopisu

Stěžejním pro každé číslo je zaměření na téma, které je v době vydání mezi poradkyněmi rané péče, speciálními pedagogy i klientskými rodiči „živé“. Na věci se díváme jak z pohledu pracovníků v rané péči a SPC, tak očima rodičů dětí s postižením. Časopis obsahuje i stálou rubriku věnovanou sourozencům dětí s postižením. Další nedílnou součástí je i recenzní koutek odborné literatury nebo knížek pro děti.Archiv časopisu Raná péče

Děti a jídlo

Toto číslo se věnuje tématu tak běžnému jako je jídlo. Názory odborníků na výživu se proměňují, a proto zde přinášíme informace, inspiraci a různé názory, které se jídla týkají.

Ke stažení

Tatínkové a mužský pohled

Ke stažení

Čas pro sebe - čas pro druhé

Oddechnout si, užit si něco příjemného, i když naši nejbližší mají starosti a různá trápeni – smíme si to vůbec dovolit? Zeptali jste se sami sebe, jestli váš vztah k těm nejbližším může byt zdravý a užitečný, když o sebe vůbec nepečujete a dlouhodobě se pohybujete na pokraji svých sil? Nad tímto tématem se zamýšlí toto číslo časopisu.

Ke stažení

Vzdělávání - integrace

Pokud se zamýšlíte nad tím, jak své dítko začlenit do kolektivu, jaký způsob vzdělávání by pro vaše dítě byl nejvhodnější, pak by vás mohlo toto číslo časopisu zajímat. Předkládáme vám zde různé zkušenosti a podoby spolupráce se vzdělávacími zařízeními od specialistů i rodičů.

Ke stažení

Podpora a rozvoj zraku

V tomto čísle najdete mnoho příspěvků v rubrikách, které již znáte, několik vzácných rozhovorů napříč hlavním tématem Podpora a rozvoj zraku. Dozvíte se mj., jak se paní doktorka Anna Zobanová dostala ke své práci, co je při vyšetření zraku zásadní a co od něj můžete očekávat. Od optika Ivana Vymyslického získáte nepřeberné množství informací o brýlích, zodpověděl nám i na ty nejvšetečnější otázky. 

Ke stažení

Komunikace

Tentokrát je hlavním tématem "Komunikace". Ta se prolíná mnoha dalšími rubrikami a doufám, že si každý přijde na své. Snažíme se také držet "krok se světem" a informujeme i o technických vymoženostech jako jsou tablety, a hlavně o jejich využití pro děti se speciálními potřebami.

Ke stažení

Sourozenci – o nich a od nich

Přinášíme vám nejen další číslo časopisu Raná péče, tentokrát s hlavním tématem „Sourozenci – o nich a od nich“. Mnozí z vás se zde podělili o své současné osobní zkušenosti s vlastními dětmi a jejich sourozeneckými vztahy, někteří zavzpomínali na své dětství a své sourozence.

Ke stažení

Hmatové vnímání a tyflografika

V listopadu vydávají střediska v Liberci a Plzni a RP EDA druhý tištěný časopis. Kvapem se blíží konec roku, který byl pro naše tři spolupracující střediska plný změn. V souladu s trendem proměn vám toto číslo časopisu nabízí nové pojetí uspořádání článků. Nově přinášíme rubriku Téma, a tím je tentokrát hmatové vnímání a tyflografika. Obojí prorostlo nejen celým časopisem, ale i aktuálním děním.

Ke stažení

Časopis Středisek pro ranou péči Liberec, Plzeň, Praha

V dubnu 2011 vyšlo první číslo časopisu Středisek pro ranou péči Liberec, Plzeň, Praha. Poskytuje základní informace o obsahu služeb, o tom, komu jsou určeny, jak se na nás zájemce může obrátit a co je možné od služeb rané péče očekávat. Přináší i další články týkající se zajímavých pomůcek, informací, literatury atd.

Ke stažení