Vydáváme, publikujeme

V našem týmu pracují odborníci z oblasti rané péče, stimulace zraku, rozvoje dovedností dětí se speciálními potřebami. O zkušenosti a vědomosti se rádi dělíme. Zprostředkováváme také zkušenosti rodičů i odborníků.

Vydáváme objemnější publikace i stručné brožury. O naší činnosti z let minulých se můžete dočíst ve výročních zprávách.

Zpravodaj EDA cz, z. ú.

Zpravodaj vydáváme pravidelně 4x ročně. Je určen především klientským rodinám a vzniká v úzké spolupráci s nimi. Najdete v něm informace o probíhajících akcích, zkušenosti z jiných rodin a také vždy najdete tipy na hračky a rozvojové pomůcky. Každý z vás se může stát přispěvatelem do zpravodaje, vaše spolupráce je velmi vítaná.

Vychází každé čtvrtletí, elektronicky. 

Časopis (K)Oukej

Časopis je zejména určen čtenářům z řad klientů rané péče, SPC, školských zařízení, rodičům dětí s postižením v raném i školním věku a odborníkům zajímajícím se o problematiku rané péče, podpory rodiny dětí s postižením, krizové intervence, speciální pedagogiky, sociální práce a vzdělávání (pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, pediatrům a dalším zdravotnickým pracovníkům).

Vychází 2x ročně v tištěné podobě. Lze si jej předplatit.

O brýlích, okluzorech, čočkách, očním vyšetření a CVI

Naše specialistky na stimulaci zraku a péči o děti se zrakovým postižením pro vás připravily pět brožurek, ve kterých se dozvíte mnoho užitečných informací a odpovědí na nejčastější otázky, které si rodiče kladou, pokud lékař předepíše dítěti brýle, okluzory nebo kontaktní čočky. Další brožury vám pomohou v přípravě na oční vyšetření a seznámí vás překonáváním nesnází u dětí s centrálním postižením zraku (CVI).

Kniha Rosteme hrou, Vývoj a podpora dětí se zrakovým postižením

Kniha podává informace z výzkumů o hře dětí se zrakovým postižením a poskytuje postřehy k tomu, jak hru těchto dětí podpořit. Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky, které dlouhodobě pracují s dětmi se zrakovým postižením.
EDA publikaci přeložil do českého jazyka, opatřil fotografiemi z českého prostředí a s podporou nizozemské nadace Visio International knihu vydala.Pracovní sešity

Na knihu „Rosteme hrou“ přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 2015 – „Škála vývoje hry“, která nám pomůže pomoci přesně zařadit současný stav vývoje hry dítěte, a „Pracovní sešit ke knize Rosteme hrou“, který je nástrojem k tvorbě plánu podpory vývoje hry. Oba sešity lze zakoupit pouze v naší organizaci. Cena „Škály“ je 235 Kč a „Pracovního sešitu“ 255 Kč

Rozvoj zrakového vnímání

Letáky - co je raná péče a komu je určena, Krizová linka EDA. Leták EDA v angličtině.

Získejte více infromací z letáků nebo si je můžete stáhnout zde.