Vydáváme, publikujeme

V našem týmu pracují odborníci z oblasti rané péče, stimulace zraku, rozvoje dovedností dětí se speciálními potřebami. O zkušenosti a vědomosti se rádi dělíme. Zprostředkováváme také zkušenosti rodičů i odborníků.

Vydáváme objemnější publikace i stručné brožury. O naší činnosti z let minulých se můžete dočíst ve výročních zprávách.

O brýlích, okluzorech, čočkách, očním vyšetření aTD.

Naše specialistky na stimulaci zraku a péči o děti se zrakovým postižením pro vás připravily šest odborných brožurek. Dozvíte se v nich mnoho užitečných informací a odpovědí na nejčastější otázky, které si rodiče kladou, pokud lékař předepíše dítěti brýle, okluzor nebo kontaktní čočky. Další brožury vám pomohou připravit se na oční vyšetření dítěte, trénovat zrak v domácím prostředí nebo lépe zvládnout nesnáze, které doprovázejí centrální postižení zraku (CVI) u dětí předškolního věku.

Zde najdete brožury ke stažení.

Kniha Rosteme hrou, Vývoj a podpora dětí se zrakovým postižením

Kniha podává informace z výzkumů o hře dětí se zrakovým postižením a poskytuje postřehy k tomu, jak hru těchto dětí podpořit. Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky, které dlouhodobě pracují s dětmi se zrakovým postižením. EDA publikaci přeložil do českého jazyka, opatřil fotografiemi z českého prostředí a s podporou nizozemské nadace Visio International knihu vydal. 

Zde si přečtěte více informací ke knize.

Knihu můžete zakoupit v našem e-shopu. Pracovní sešity

Na knihu „Rosteme hrou“ přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 2015 – „Škála vývoje hry“, která nám pomůže přesně zařadit současný stav vývoje hry dítěte, a „Pracovní sešit ke knize Rosteme hrou“, který je nástrojem k tvorbě plánu podpory vývoje hry.

Zde si přečtěte více informací ke knize, na kterou pracovní sešity navazují.

Sešity "Škála vývoje hry" a "Pracovní sešit ke kize Rosteme hrou" zakoupíte v našem e-shopu .

Zpravodaj EDA cz, z. ú.

V současné době je vydávání Zpravodaje pozastaveno. I nadále však můžete v archivních číslech čerpat ze zkušeností poradkyň Rané péče EDA i klientských rodin, které do Zpravodaje přispívaly v minulosti. Na vytvoření nové platformy pro sdílení zkušeností usilovně pracujeme.

Zpravodaj byl vydáván pravidelně 4x ročně. Byl určen především klientským rodinám a vznikal v úzké spolupráci s nimi. Mohli jste v něm najít informace o probíhajících akcích, zkušenosti z jiných rodin a také tipy na hračky a rozvojové pomůcky. 

Vycházel každé čtvrtletí, elektronicky. 

Časopis (K)Oukej

Vydávání časopisu (K)OUKEJ muselo být z ekonomických důvodů dočasně pozastaveno. Všechna čísla, která od roku 2016 vyšla, můžete zakoupit v tištěné podobě na našem e-shopu nebo si je stáhnout přímo na našem webu.

Časopis je určen čtenářům z řad klientů rané péče, SPC, školských zařízení, rodičům dětí s postižením v raném i školním věku a odborníkům zajímajícím se o problematiku rané péče, podpory rodiny dětí s postižením, krizové intervence, speciální pedagogiky, sociální práce a vzdělávání (pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, pediatrům a dalším zdravotnickým pracovníkům).