Náš tým

Jsme odborníky na péči o děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny.


PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče, metodička

PaedDr. Jana Vachulová

Poradkyně rané péče, metodička

Email: jana.vachulova@eda.cz
Tel.: 724 400 817

*1959 Jana Vachulová

Jsem jedna z poradkyň, která se u Vás může objevit, když o službu rané péče požádáte. Zároveň se jako metodik týmu poradkyň snažím pracovat na tom, aby naše služba byla pro Vás co nejužitečnější a přitom co nejméně zasahovala do Vašeho běžného způsobu života.

Ve třiadvaceti letech se mi splnil sen - po studiu speciální pedagogiky jsem mohla začít učit na  škole pro nevidomé  v Praze. Po mateřské  dovolené  jsem se tam ale už nevrátila – moci spoluvytvářet po r. 1989 úplně novou službu a pracovat s rodinami hned od narození jejich dítěte mne přitahovalo ještě víc a dosud mne to velmi těší.
EDA je otevřen studentům, které mám při jejich praxích na starosti;  mám radost, když se jim nahlédnutí do naší práce líbí a děkuji za otevřenost rodinám, které umožňují jejich vstup do svých domovů. Máme radost, když se nám právě z těchto studentů později daří vybírat i naše nové mladší kolegyně.

Baví mne cizí jazyky; z angličtiny jsem přeložila několik knížek, které můžete najít u EDU v půjčovně.

S manželem, který pracuje na Střední škole Aloise Klára, jsme se vzali roku 1983 v srdci Prahy,

v Týnském chrámu. Máme tři děti, nyní už dospělé, a šest vnoučat.

Když si můžeme vybrat místo na dovolenou, je to buď úplné lenošení v indiánském týpí v českých esích, nebo naopak něco trošičku dobrodružnějšího (pěší túry v Banátu, na Krymu, po Alpách). Jsem vášnivá čtenářka, čtu i na jedné noze v tramvaji nebo ve frontě u pokladny v supermarketu.

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče, metodička

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče, metodička

Email: martina.herynkova@eda.cz
Tel.: 724 400 824

*1967

V roce 1990 jsem ukončila studium speciální pedagogiky v Olomouci a hned další rok jsem začala pracovat v rané péči. Ještě na fakultě jsem na kurzu potkala kolegyni Janu Vachulovou, se kterou mimochodem dodnes sedím v kanceláři. Ta mě přivedla nejprve na tábor pro nevidomé děti,  pak i do rané péče. S oblibou říkám, že jsem byla historicky první, kdo byl v této organizaci zaměstnán na plný úvazek.

Kromě pozice poradce rané péče od roku 2007 působím i jako instruktorka stimulace zraku. Takže mimo cestování spojené s prací v rodinách teď trávím asi třetinu pracovní doby ve speciální pracovně pro posouzení zrakových funkcí dětí.

Ve svém volnu hraji asi deset let florbal;  není nad to, když se daří a padají góly! Ráda chodím cestou a občas i necestou po horách i velehorách a s kamarádkami jsme založili knižní klub. Říkáme si Veselé poutnice a kromě společného čtení a následně povídání o přečtených knihách realizujeme ještě spoustu někdy až neuvěřitelných nápadů.  Pokud byste se chtěli inspirovat nejen ohledně titulů knih k přečtení, podívejte se na www.veselepoutnice.cz.

Po letech v rané péči si občas říkám, jak to, že mě to pořád baví. Je to asi tím, že mám každý den možnost naučit se něco nového, pracovat s lidmi, kterých si vážím, a to nejen v týmu, ale i v klientských rodinách.

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

Email: marketa.skalicka@eda.cz
Tel.: +420 724 400 818

Jsem absolventkou gymnázia v Praze 4, střední školy sociálně právní v Praze 10 a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální specializační vzdělání v oboru zraková terapie jsem absolvovala na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dalším zdrojem k prohloubení mé práce byly kurzy se zaměřením na systemickou terapii, bazální stimulaci, krizovou intervenci atd. a odborné stáže v USA, Holandsku, Finsku.

Od roku 1983 pracuji s lidmi se zdravotním postižením, od roku 1991 především rozvoji zrakového vnímání; v tomto oboru  jsem vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. V rámci služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením průběžně školím instruktory stimulace zraku, kteří provádějí posouzení zrakových funkcí a dovedností dětí a doporučují vhodnou stimulaci pro rozvoj vidění. Zároveň se již od roku 1996 věnuji rozvoji oboru zrakové terapie v České republice a uplatnění diagnostiky a rehabilitace zrakových vad ve zdravotnictví.

Jsem členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace pracovníků v rané péči.

Začátek mojí profesionální kariéry se pojí s počátky rané péče v České Republice, tedy od roku 1983 jsem původně dobrovolně a od 1990 profesionálně věnovala velkou část svého pracovního i volného času rané péči pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. EDA navazuje plynule na moje předchozí působení v rané péči. Jsem součástí kolektivu profesionálů s velkou schopností empatie vytvářejícího prostředí s pozitivní energií, se zaujetím pro obor, kreativním přístupem a kolegiální vstřícností.

Mým mottem je: “Kvalita života pro osoby s postižením i pro osoby, které o ně pečují“.

Mezi mé zájmy patří pobyt v přírodě a klasická hudba.

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Email: lucie.magerova@eda.cz
Tel.: 724 400 819

*1968

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu, obor speciální tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené na Karlově univerzitě.

Pracovala jsem jako vychovatelka na různých školách.  Od roku 1993 jsem působila jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Tam jsem měla možnost se autorsky podílet na integračních kurzech, které byly otevřeny lidem s tělesným postižením. Připravovala jsem pro ně letní i zimní zážitkové kurzy v přírodě.  Další byly kurzy týmové spolupráce a osobního rozvoje pro různé firmy a učitelské kolektivy formou outdoor tréninku a zkušenostního učení.  Dva roky jsem pracovala v domě dětí a mládeže jako vedoucí sportovní sekce.

Mám ráda práci s dětmi i s dospělými a myslela jsem si, že si budu muset jednu skupinu zvolit. Raná péče mě zaujala mimo jiné tím, že zde se skupiny prolínají, je to tvořivá práce a jako velký bonus je pro mě, že pracuji ve výborném kolektivu.

Od dětství mám ráda dobrodružství, které nacházím v knížkách, ve sportu, v hrách a také v cestování.  Pro dobrodružné cesty i v životě mi pomohl humor. Můj děda říkával – měj smysl pro humor, směj se sám sobě, je to síla nadevše.  

Mgr. Lucie Donátová

Poradkyně rané péče

Konzultantka pro pohybový vývoj dítěte

Mgr. Lucie Donátová

Poradkyně rané péče

Konzultantka pro pohybový vývoj dítěte

Email: lucie.donatova@eda.cz
Tel.: 724 400 826

*1973

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu obor rehabilitační pracovník a později dálkově fakultu tělesné výchovy a sportu, obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených.
Po půl roce práce s dospělými na rehabilitačním oddělení jsem začala pracovat s dětmi se speciálními potřebami. Pracovala jsem 10 let v Rehabilitačním stacionáři DAR (nyní Paprsek - DAR) jako fyzioterapeut, ve speciální škole pro děti s kombinovaným postižením jako asistent pedagoga a jako fyzioterapeut ve speciálně pedagogickém centru. Od roku 2008 pracuji v EDOVI jako konzultant pohybového vývoje a poradce rané péče. V současné době mám také na starost pravidelná setkávání rodičů.
Absolvovala jsem např. tyto kurzy: metoda V. Vojty, Bobath koncept, synergetická reflexní terapie, masáže dětí a kojenců, krizová intervence, kineziotaping a další.

Spolupráce s rodinami přímo u nich doma mne lákala již dávno. Přišlo mi ideální dojet do rodiny a „ušít“ program rehabilitace dítěti rovnou na míru, aniž by rodina musela někam cestovat. Proto jsem si tuto práci našla právě zde.
S dětmi pracuji od svých 18 let také jako vedoucí a zdravotník. Jezdím s nimi na tábory a podílím se na vedení turistického oddílu. Jsem vdaná, mám tři děti a všichni rádi lyžujeme, jezdíme na kolech, plaveme a podnikáme výlety mimo Prahu. Ráda čtu, baví mě divadlo, kino, koncerty.

Mgr. Anna Kubeschová

Poradkyně rané péče

Mgr. Anna Kubeschová

Poradkyně rané péče

Email: anna.kubeschova@eda.cz
Tel.: 724 400 825

* 1979

Snažím se, aby mi bylo na světě co možná nejlépe, s vynaložením co možná nejmenšího množství energie. Zkrátka takové úsporné štěstí.

Souběžně s rodičovskou dovolenou mi do života přišlo i studium vysoké školy na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vystudovala jsem obor Tělesná a pracovní výchova se specializací na zrakově postižené, aniž bych v té době pořádně věděla proč. O několik let později se ale ukázalo, že se tohle vzdělání docela dobře hodí při práci učitelky ve Speciální škole, kde jsem pracovala přes dva roky. Chtěla jsem ale změnu, tak jsem se přihlásila na konkurz poradkyně rané péče do EDY a vyšlo to! Při práci poradkyně rané péče mi teď přijde vhod nejen mé vzdělání, ale i praxe učitelky ve speciální škole.

Mám tři vlastní dcery, čtvrtou, nejstarší jsme měli s manželem několik let v pěstounské péči.  Než dospěla, také mne důkladně proškolila. O tom, jak vypadá láska a tolerance, když se žije a ne když se o ní mluví. Díky vlastnímu i nevlastnímu mateřství jsem se tak dozvěděla spoustu věcí o sobě i o životě. Došla jsem ke zjištění, že proto, aby člověku bylo na světě dobře, nepotřebuje být ani krásný, ani chytrý, ani šikovný, dokonce ani úplně zdravý… Potřebuje jen vyrůstat s pocitem, že pro své rodiče právě takový je. To je myšlenka, s kterou chodím i do svých klientských rodin.

Ze svého volného času věnuji několik hodin týdně amatérskému divadelnímu souboru Rozkoš, kterého jsem už čtvrtým rokem členem.  I tam se hodně učím. Jak jsou lidé různí, každý jiný, každý svým způsobem „divný“ a nedokonalý. A jak je ta nedokonalost milá.! :)

 

Mgr. Tereza Vísnerová

Poradkyně rané péče

Mgr. Tereza Vísnerová

Poradkyně rané péče

Email: tereza.visnerova@eda.cz
Tel.: 724 400 816

*1982

Již na víceletém všeobecném pražském gymnáziu jsem se věnovala dětem v turistickém oddíle, s nímž jsem doteď v kontaktu. Zde jsem se naučila hrát na kytaru a našla jsem o víkendových výpravách do přírody velký smysl v pobytu v přírodě (pro měšťáka zejména). Co je další smysl života jsem doufala  nalézt při studiu psychologie na pedagogické fakultě, kde jsem studovala také speciální pedagogiku, která mě profesně ovlivnila nejvíce. Po návratu z Kanady, kde jsem pomáhala pedagogům ve škole, kterou navštěvovalo velké procento dětí přistěhovalců, jsem pečovala po dobu tří let o děti s rozličnými speciálními potřebami v odlehčovací službě v Praze. Můj sen pracovat někde, kde bych se mohla věnovat jak dětem se speciálními potřebami, tak i jejich rodičům, tedy skloubit poradenství, psychologii a speciální pedagogiku, mi dokonale naplňuje EDA. Navíc naplňuje mou lačnost po informacích, protože se mi díky šíři práce poradkyně neustále rozšiřují obzory ve všech oblastech. S tím, že čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím. Lidé v této organizaci jsou velmi talentovaní, pozitivní, duchaplní a přitom skromní, což je pro mě ztělesnění ideálu.

Mé absolvované výcviky se týkají hlavně krizové intervence přímé, telefonické  a chatové. Mám základní i nástavbový kurz Bazální stimulace. Jelikož miluju aktivně i pasivně hudbu,nevynechámžádnou možnost dozvídat se  o možnostech využití hudby v práci s lidmi na kurzech muzikoterapie. Až najdu sponzora, absolvuji výcvik v psychoterapii :-)

Mgr. Alena Cikánková

Sociální pracovnice

Mgr. Alena Cikánková

Sociální pracovnice

Email: alena.cikankova@eda.cz
Tel.: 730 872 847

*1978

Mé první seznámení s ranou péčí proběhlo v roce 2003 během vysokoškolské stáže u Jany Vachulové; a tato zkušenost ovlivnila mou další profesní cestu. Vystudovala jsem ucelenou rehabilitaci, která se v ČR jako samostatný obor dosud neprosadila. Jsem porodní asistentka, sociální pracovnice a speciální pedagožka. Pracovala jsem v poradně pro osoby se zdravotním postižením v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Jezdila jsem mnoho let jako vedoucí a zdravotnice na tábory integrační, canisterapeutické, pro děti se sluchovým postižením a pro děti s onkologickou diagnózou. Ráda jsem se podílela na organizaci psychorehabilitačních pobytů, včetně mezinárodních, pro rodiny s dětmi s různým zdravotním postižením. V Rakousku jsem absolvovala rok na studijní stáži.

 

Jsem vdaná a mám dvě děti. Díky nim jsem začala působit v mateřském centru v roli dobrovolnice.  Blíže se zajímám o nošení dětí, laktační poradenství, bezplenkovou metodu a další mateřská témata.

Mám ráda dobré lidi kolem sebe, přírodu, hory v létě i v zimě, vodu i podvodu, cestování a hořkou čokoládu.

Bc. Dagmar Kukačková

Poradkyně rané péče

Bc. Dagmar Kukačková

Poradkyně rané péče

Email: dagmar.kukackova@eda.cz
Tel.: 730 872 846

*1986

Narodila jsem se v Plzni. Při studiu na gymnáziu jsem se jako dobrovolník zúčastnila integračního dne ve speciální škole v Merklíně. Tato zkušenost mě nasměrovala při výběru oboru na vysoké škole, začala jsem studovat speciální pedagogiku v Praze. Ještě před absolvováním jsem si na rok odskočila do Amsterdamu, vyzkoušet práci au-pair a zdokonalit se v cizím jazyce.

Po škole jsem nastoupila jako vychovatelka do ústavu sociální péče Zbůch. Práce s dětmi i dospělými mě velmi bavila, ale cítila jsem, že sebelepší ústavní péče nenahradí péči rodinnou. Hledala jsem tedy zaměstnání, kde bych se mohla zaměřit na podporu nejen dětí s postižením, ale i jejich rodin, aby děti nemusely končit v ústavech. Proto jsem velmi ráda, že jsem se stala součástí týmu poradkyň rané péče v EDOVI.

Práce poradkyně mi umožňuje potkávat zajímavé lidi, kteří mi dovolují nahlédnout do svých domovů. Spolu s kolegyní Lucií Donátovou připravuji a vedu pravidelná setkávání rodičů na našem pracovišti.

Ve volném čase ráda čtu, chodím do divadla, kina, na koncerty a setkávám se s přáteli. – Jsem součástí OMRDU, tedy Organizace milovníků radosti a dobrodružství.

Mgr. Martina Králová

Vedoucí a speciální pedagožka SPC

Poradkyně rané péče

Mgr. Martina Králová

Vedoucí a speciální pedagožka SPC

Poradkyně rané péče

Email: martina.kralova@eda.cz
Tel.: 724 400 827

S ranou péčí jsem se seznámila již jako malá holka. Tehdy se zrodil sen „stát se poradkyní s velkou taškou.“ Sen zůstal schován kdesi uvnitř a probudil se během studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. Státní závěrečné zkoušky z tyflopedie jsem absolvovala již jako poradkyně rané péče.

V roce 2013 zesílila má touha po získání zkušeností z oblasti speciálního školství, a tak jsem se na dva roky přesunula do speciálně pedagogického centra. Během té doby jsem získávala praxi  a zkušenosti jako terénní speciální pedagog, stala jsem se členem autorského týmu připravujícího metodiky pro učitele v rámci Asociace pracovníků SPC.

Podle mě dětské sny nemizí, jen občas „usnou“, a proto se i ten můj na jaře roku 2015  opět probudil a znovu jsem se stala součástí týmu rané péče v  EDOVI. V současné době pracuji jako speciální pedagog – tyfloped ve Speciálně pedagogickém centru EDA. A jsem ráda, že žiji svým snem…

Když se potřebuji nadechnout či na chvíli zastavit, prodloužím svou oblíbenou lekci jógy nebo prchnu do lesů na zajímavý sebepoznávací kurz. A ze všeho nejraději si hraji… s ostatními… se sebou…

A co mě posiluje ve dnech pochmurných? Kromě hrnku kakaa a teplých koláčků třeba toto: „Neúspěch neexistuje! Existuje jen příležitost pro mé vítězství!“

 

 


Kariéra - volná místa

Staňte se novými členy našeho týmu. Aktuálně hledáme nové kolegyně nebo kolegy na tato volná místa: