Reference

Jana Plodková

Jana Plodková

patronka EDY"EDU podporuji, protože pomáhá rodinám s dětmi s postižením v opravdu těžkých chvílích. Poradkyně pomáhají rodičům, jak se naučit pracovat s dítětem, půjčují jim hračky a rehabilitační pomůcky, doprovázejí rodiče k doktorům a pomáhají jim vyřídit i další potřebné věci. Jsou tak nablízku těm, kteří si zrovna nevědí rady ve složité situaci. A za to si EDY moc vážím."

Mons. Václav Malý

Mons. Václav Malý

pomocný biskup pražský


"Je radost sledovat v nejistotami poznamenaném společenském prostředí lidi, kteří bez ohledu na své starosti přicházejí do rodin s postiženými dětmi, kterým pomáhají postavit se na nohy. Ulehčují rodičům nesnadné zvládání nelehkého údělu. Raná péče EDA blahodárně působí už 30 let. Přeji všem, kdo se nasazují v nezištné službě EDA vytrvalost a radost. Rodičům dětí vyslovuji obdiv, že své úsilí o dobrý život svých dětí nevzdávají a zahrnují je láskou.

Naděje a světlo do budoucna se konkretizuje v těchto obětavých jedincích."

Václav Malý, biskup   Yvona Lucká

Yvona Lucká

psycholožka a psychoterapeutka
"Mám radost, že je za kým poslat potřebnou rodinu s jistotou, že o ni bude náležitě pečováno. A že bude provázena nejen profesionálně, ale i lidsky."Markéta Kafková

Markéta Kafková

zdravotní sestra, pravidelná dárkyně EDY"
EDA a jeho raná péče vytváří prostor pro lidi dobré vůle, kteří chtějí pomocí zlepšit kvalitu života druhým. EDA pomáhá rodinám, ve kterých jsou děti nejen bezbranné, ale i hendikepované. Propojuje odborníky a rodiče, na počátku třeba neznalé, ale ochotné pro své dítě něco obětovat a dát mu to nejlepší možné. Pomáhá od počátku, hned po narození, přináší pomoc a podporu tam, kde se rodina se svou někdy pro ně těžkou situací teprve vyrovnává. Dětem s postižením přináší do života nové impulsy a podněty a tím, že je rozvíjí v rámci možného, ukazuje jim svět barevnější a přívětivější." 


Manželé Marta Drastíková a Radúz Mácha

Manželé Marta Drastíková a Radúz Mácha

baletka a herec


"EDA pomáhá rodinám podpořit vývoj dítěte v jejich domácím prostředí, což je pro dítě důležité. Je dobré a užitečné, že EDA má také krizovou telefonickou linku, na kterou se mohou obrátit členové rodiny o radu, když se dozví závažnou diagnózu dítěte nebo se musí vypořádat s následky těžkého úrazu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se poznat s některými pracovníky organizace a dozvědět se o jejich práci pro rodiče s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením."