Reference

Jana Plodková

Jana Plodková

patronka EDY"EDU podporuji, protože pomáhá rodinám s dětmi s postižením v opravdu těžkých chvílích. Poradkyně pomáhají rodičům, jak se naučit pracovat s dítětem, půjčují jim hračky a rehabilitační pomůcky, doprovázejí rodiče k doktorům a pomáhají jim vyřídit i další potřebné věci. Jsou tak nablízku těm, kteří si zrovna nevědí rady ve složité situaci. A za to si EDY moc vážím."

Yvona Lucká

Yvona Lucká

psycholožka a psychoterapeutka
"Mám radost, že je za kým poslat potřebnou rodinu s jistotou, že o ni bude náležitě pečováno. A že bude provázena nejen profesionálně, ale i lidsky."Markéta Kafková

Markéta Kafková

zdravotní sestra, pravidelná dárkyně EDY"
EDA a jeho raná péče vytváří prostor pro lidi dobré vůle, kteří chtějí pomocí zlepšit kvalitu života druhým. EDA pomáhá rodinám, ve kterých jsou děti nejen bezbranné, ale i hendikepované. Propojuje odborníky a rodiče, na počátku třeba neznalé, ale ochotné pro své dítě něco obětovat a dát mu to nejlepší možné. Pomáhá od počátku, hned po narození, přináší pomoc a podporu tam, kde se rodina se svou někdy pro ně těžkou situací teprve vyrovnává. Dětem s postižením přináší do života nové impulsy a podněty a tím, že je rozvíjí v rámci možného, ukazuje jim svět barevnější a přívětivější." 


Manželé Marta Drastíková a Radúz Mácha

Manželé Marta Drastíková a Radúz Mácha

baletka a herec


"EDA pomáhá rodinám podpořit vývoj dítěte v jejich domácím prostředí, což je pro dítě důležité. Je dobré a užitečné, že EDA má také krizovou telefonickou linku, na kterou se mohou obrátit členové rodiny o radu, když se dozví závažnou diagnózu dítěte nebo se musí vypořádat s následky těžkého úrazu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se poznat s některými pracovníky organizace a dozvědět se o jejich práci pro rodiče s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením."


Irena Mácová

Irena Mácová

speciální pedagog, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Praha 8

"Dojíždění do domácností je významný bonus. Jednak se tím předejde únavě dítěte, která se u něj při cestování nevyhnutelně projeví, a poradkyně má také jedinečnou možnost vidět dítě v prostředí, na které je zvyklé a ve kterém není stresováno nezvyklými podněty. Návštěva v rodině umožní poradkyni „ušít“ službu víc na míru, přizpůsobit se možnostem rodiny, vše si okamžitě vyzkoušet. Vyhne se tak časové prodlevě. Napadá mě ještě jeden bonus domácí návštěvy. I když se třeba v mé profesi snažíme, aby prostředí poraden bylo přívětivé, neformální a ke klientům co nejvstřícnější, jsme často přijímáni s odstupem. Jako někdo, kdo rozhoduje, komu je třeba se podřídit. Při domácí návštěvě je situace jiná, rodiče se na domácí půdě cítí jistější. A to je to, co potřebujeme - kompetentní sebejisté rodiče, kteří budou v péči o dítě rovnocennými partnery."