Aktuálně k situaci COVID-19

Zde najdete praktické informace pro život v dnešní obtížné době plné omezení. Sledujeme aktuální dění a přinášíme vám přehled toho, co můžete využít v každodenním životě nebo při komunikaci s úřady. Dotazy můžete zasílat na info@eda.czSdílíme užitečné informace o rané péči

9.4.2020

COVID-19 Užitečné informace z oblasti rané péče

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění v oblasti rané péče, můžete sledovat materiály a informace také na webu Nadace Sirius: https://nadacesirius.cz/sdilime/rana-pece 

Najdete praktické informace pro každodenní život:

Na tvorbě stránky se podílí také Asociace rané péče České republiky. 

Novinky od Světlušky

Rozšířená podpora od Světlušky

Grantový program Člověk v nouzi nabízí podporu osobám s postižením zraku včetně rodin pečujících o dítě se zrakovým postižením. Program Člověk v nouzi je celoročně otevřený, s účinností od 19. 3. 2020 je rozšířen o pomoc pečujícím osobám, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Detailní informace o možnostech podpory najdete na webu zde.


Novinky od Nadace J&T

Příspěvky pro rodiny s dětmi na bydlení

Nadace J&T připravila grant pro rodiny s dětmi v Česku i na Slovensku, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nákladů spojených s chodem domácnosti.

Detailní informace najdete zde.

Novinky od Patrona dětí

Mimořádná pomoc Patrona dětí rodinám v nouzi

Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem vládních opatření po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti.

Detailní informace najdete zde.


Blog, telefonní linka

7.4.2020

Novinky od právní a psychologické poradny Aperio

Aperio poradna pro rodiče funguje také v době koronavirové. Sleduje aktuální situaci a zpracovává informace do článků na blogu, ve kterém najdete například článek k ošetřovnému, nebo k ukončení pracovního poměru a jiná aktuální témata. Články průběžně doplňují o nové informace. Blog můžete sledovat zde: https://aperio.cz/clanky/

Pokud máte specifické dotazy, na něž na blogu nenajdete odpověď, rozšiřuje Aperio právní poradenství po telefonu na více dní.
Podrobné informace najdete zde: https://aperio.cz/poradna/


Linka EDA, raná péče

1.4.2020

Přes Skype i po telefonu. EDA během karantény pomáhá rodinám dětí s postižením s péčí, penězi, úřady i špatnou náladou

Pandemie koronaviru dopadá těžce na rodiny, které se starají o děti s postižením. Běžně žijí v kolotoči lékařských vyšetření, kontrol, terapií a hospitalizací, a proto mívají málo energie na běžný život. Současná situace tak pro ně znamená další velkou zátěž, kterou musí zvládnout. Naštěstí ani tentokrát na to nejsou samy. Poradkyně rané péče EDA jsou pro ně k dispozici i na dálku.

Výjimka pro svátky: Linka EDA funguje v pracovní dny. Tedy 10. 4., o velikonočním víkendu a 13. 4. je mimo provoz. Opět jsme vám k dispozici od 14. 4.

Celý příspěvek si přečtěte zde: https://eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/pres-skype-i-po-telefonu


Komunikace s úřady

29.3.2020

Jak komunikovat s Úřadem práce?

Je nutné kvůli vyřizování nutných neodkladných změn v příspěvku na péči, rodičovském příspěvku a dalších nepojistných dávkách (jejich seznam např. zde https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/socialni-prace/socialni-davky) chodit osobně na úřad práce?

Celý příspěvek si přečtěte zde: https://eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/jak-komunikovat-s-uradem-prace

Text je zveřejněn také na webu Nadace Sirius, kde najdete další praktické informace.


Sdílíme leták

22.3.2020

Vysvětlení pojmů a aktuální situace pro děti s PAS

Havířovský spolek ADAM - Autistické děti a my - zveřejnil na své stránce na Facebooku leták, pomocí kterého můžete dětem s PAS vysvětlit, co znamená koronavirus, jak dodržovat hygienu a proč nejdou do školy.

Na stránku spolku ADAM se dostanete zde.

Leták ke stažení ve formě PDF je zde:

Ke stažení


Sdílíme leták

Desatero pro zlepšení psychické pohody

Organizace Alfa Human Service připravila Desatero pro zlepšení psychické pohody. Tato organizace podporuje ty, kteří dlouhodobě pečují o druhé a poskytuje psychoterapeutické poradenství. 

Z Desatera uvádíme část prvního bodu:

"Vytvořme kolem sebe řád a předvídatelné prostředí. K tomu může posloužit vytvoření seznamu činností na den (s ohledem na potřeby své a rodiny)."

Klikněte sem a přečtěte si celé Desatero.


Sdílíme leták

Sdílíme leták

20.3.2020

Jak žít spolu a s virem

Sdílíme leták ke stažení od Psychosociálního intervenčního týmu ČR (pitcr.cz). Leták vznikl ve spolupráci řady institucí a jednotlivců. Z obsahu letáku vybíráme: 

"Pomáhejme si navzájem, jde to mnoha způsoby: 

Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu povzbuzujeme klid. Zaměřením se na každodenní nároky - práci, učení, vaření - udržujeme věci v chodu. Vypomáhejme si navzájem." 

Více najdete v přiloženém letáku, ke stažení zde:

Ke stažení


Od 16. 3. jsme museli pozastavit terénní konzultace a ambulantní provoz

Od 16. 3. jsme museli pozastavit terénní konzultace a ambulantní provoz

16.3.2020

Vážení klienti rané péče a speciálně pedagogického centra, 

vzhledem k epidemiologické situaci v České republice a vládou vyhlášenému nouzovému stavu pozastavujeme od 16. 3. 2020 terénní konzultace i ambulantní provoz. Chceme tak omezit riziko ohrožení zdraví vás, vašich dětí i odborných pracovníků. 

Na poradkyně rané péče a speciální pedagožky SPC se můžete obracet mailem nebo telefonicky. Poradkyně jsou připraveny vám poskytovat poradenství a konzultace prostřednictvím mailu, telefonu a příp. i Skypu. Mohou vám zasílat potřebné informace a další odborné materiály. 

Ambulantní konzultace, které jsou aktuálně přerušeny, budou uskutečněny v náhradních termínech po skončení mimořádných opatření. 

Naše bezplatná krizová Linka EDA 800 40 50 60 funguje i nadále bez omezení. Její konzultanti jsou připraveni poskytnout vám psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9 a 15 hodinou. Neváhejte se na ni obrátit i v případě obav nebo strachu a úzkosti v souvislosti s aktuální situací. 

Věřím, že tato masivní opatření pomohou a brzy se budeme moci vrátit k běžné práci a zase vás navštěvovat ve vašich domovech a školských zařízeních. 

Přeji vám i všem v EDOVI hodně zdraví, rodinné sounáležitosti a psychické odolnosti v této nelehké situaci. 

Srdečně 

Mgr. Petra Mžourková 

ředitelka EDA cz, z. ú. a Speciálně pedagogického centra EDA, z. ú. 

V Praze dne 16. 3. 2020 


Načerpejte inspiraci: