Vydáváme, publikujeme

V našem týmu pracují odborníci z oblasti rané péče, stimulace zraku, rozvoje dovedností dětí se speciálními potřebami. O zkušenosti a vědomosti se rádi dělíme. Zprostředkováváme také zkušenosti rodičů i odborníků.

Vydáváme objemnější publikace i stručné brožury. O naší činnosti z let minulých se můžete dočíst ve výročních zprávách.

Zpravodaj EDA cz, z. ú.

Zpravodaj vydáváme pravidelně 4x ročně. Je určen především klientským rodinám a vzniká v úzké spolupráci s nimi. Najdete v něm informace o probíhajících akcích, zkušenosti z jiných rodin a také tipy na hračky a rozvojové pomůcky. Každý z vás se může stát přispěvatelem do zpravodaje, vaše spolupráce je velmi vítaná.

Vychází každé čtvrtletí, elektronicky. 

Zde si přečtěte více informací o našem Zpravodaji.

Časopis (K)Oukej

Časopis je zejména určen čtenářům z řad klientů rané péče, SPC, školských zařízení, rodičům dětí s postižením v raném i školním věku a odborníkům zajímajícím se o problematiku rané péče, podpory rodiny dětí s postižením, krizové intervence, speciální pedagogiky, sociální práce a vzdělávání (pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, pediatrům a dalším zdravotnickým pracovníkům).

Zde si přečtěte více informací o časopisu (K)OUKEJ.

O brýlích, okluzorech, čočkách, očním vyšetření a CVI

Naše specialistky na stimulaci zraku a péči o děti se zrakovým postižením pro vás připravily pět brožurek, ve kterých se dozvíte mnoho užitečných informací a odpovědí na nejčastější otázky, které si rodiče kladou, pokud lékař předepíše dítěti brýle, okluzor nebo kontaktní čočky. Další brožury vám pomohou připravit se na oční vyšetření nebo lépe zvládnout nesnáze, které doprovázejí centrální postižení zraku (CVI) u dětí předškolního věku.

Zde najdete brožury ke stažení.

Kniha Rosteme hrou, Vývoj a podpora dětí se zrakovým postižením

Kniha podává informace z výzkumů o hře dětí se zrakovým postižením a poskytuje postřehy k tomu, jak hru těchto dětí podpořit. Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky, které dlouhodobě pracují s dětmi se zrakovým postižením. EDA publikaci přeložil do českého jazyka, opatřil fotografiemi z českého prostředí a s podporou nizozemské nadace Visio International knihu vydal. 

Zde si přečtěte více informací ke knize.

Knihu můžete zakoupit v našem e-shopu. Pracovní sešity

Na knihu „Rosteme hrou“ přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 2015 – „Škála vývoje hry“, která nám pomůže přesně zařadit současný stav vývoje hry dítěte, a „Pracovní sešit ke knize Rosteme hrou“, který je nástrojem k tvorbě plánu podpory vývoje hry.

Zde si přečtěte více informací ke knize, na kterou pracovní sešity navazují.

Sešity "Škála vývoje hry" a "Pracovní sešit ke kize Rosteme hrou" zakoupíte v našem e-shopu .