Firemní dárci

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.


NADACE GCP PODPOŘILA RANOU PÉČI EDA ČÁSTKOU 1 000 000 Kč.


Peníze budou použity na mzdové a provozní náklady organizace v rámci celé České republiky, na nákup pomůcek pro poskytování služby rané péče a nákup automobilu pro terénní službu. 

Podpora rané péče

Podpora charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 76 000 Kč.
Sbírka zaměstnanců zdvojnásobená zaměstnavatelem v hodnotě 60 000 Kč.
Finanční dar na nákup vozu pro terénní službu v hodnotě 50 000 Kč.
Podpora projektu ,,Letiště Václava Havla pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením 2015" v hodnotě 50 000 Kč.

Dlouhodobá podpora v podobě jazykových kurzů pro naše poradkyně v hodnotě 43 125 Kč. 
Podpora projektu "Rozvoj komunikace u dětí s kombinovaný postižením pomocí nových technologií" 
v hodnotě 24 000 Kč

Finanční dar na tisk charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 10 000 Kč. Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma
Období projektu: rok 2016
Celkové náklady na projekt: více než 20 000 Kč

EPPENDORF

Podpora rané péče v hodnotě 32 000 Kč.

TRIVALENT

Podpora v hodnotě 25 000 Kč.

Mountfield - Jana Moravová

Podpora charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 22 500 Kč.

MAX Immo

Dražba zaměstnanců a přátel firmy ve prospěch Rané péče EDA v hodnotě 21 019 Kč.

FSN Committee / Výbor místních zaměstnanců, Velvyslanectví USA

Finanční podpora projektu ,,Začleňování lidí s hendikepem do běžného života" v hodnotě 18 696 Kč

ČSOB pojišťovna

Finanční dar na tisk charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 15 000 Kč. 

Zaměstnanci pojišťovny GENERALI

Podpora charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 14 000 Kč.

RETAIL FASHION - ESPRIT

Podpora charitativního kalendáře ,,O kolečko víc" v hodnotě 12 500 Kč.

108 AGENCY

Sbírka zaměstnanců ve prospěch Rané péče EDA v hodnotě 10 000 Kč.

IVECO 

Podpora projektu ,,IVECO a EDA pomáhají společně dětem s postižením zraku" v hodnotě 10 000 Kč   

SUDOP

Podpora rané péče v hodnotě 10 000 Kč

Perfect Canteen Aviatica Filipa Sajlera 

Raut pro 70 osob včetně prefektní obsluhy při křtu kalendáře v hodnotě 8 550 Kč


Kapucíni, benefiční koncert

Večery u kapucínů

Cílem projektu je podpořit službu rané péče výběrem dobrovolného vstupného na benefičním koncertě.
Výtěžek koncertu: 7 163 Kč

Tento projekt byl realizován prostřednictvím Řádu bratří kapucínů.Podpora Speciálně pedagogického centra EDA


GE Money Bank

Podpora projektu "SPC EDA pro všechny děti s postižením zraku" v hodnotě 43 514 Kč.